อำเภอกุดรัง

อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

กุดรัง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 10 ของจังหวัด

อำเภอกุดรัง
แผนที่จังหวัดมหาสารคาม เน้นอำเภอกุดรัง
คำขวัญ: ประตูสู่สารคาม ไหมงามลายสร้อยดอกหมาก
ของฝากมันแกวลือชื่อ ใกล้สะดืออีสาน
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°3′6″N 102°59′36″E / 16.05167°N 102.99333°E / 16.05167; 102.99333
อักษรไทยอำเภอกุดรัง
อักษรโรมันAmphoe Kut Rang
จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่
 • ทั้งหมด267.0 ตร.กม. (103.1 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด37,156
 • ความหนาแน่น139.16 คน/ตร.กม. (360.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์44130
รหัสภูมิศาสตร์4412
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอกุดรัง หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 44130
เว็บไซต์http://www.kudrang.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอกุดรังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอกุดรังเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบรบือ ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอกุดรัง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอกุดรัง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอกุดรังแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 85 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กุดรัง (Kut Rang) 16 หมู่บ้าน
2. นาโพธิ์ (Na Pho) 21 หมู่บ้าน
3. เลิงแฝก (Loeng Faek) 15 หมู่บ้าน
4. หนองแวง (Nong Waeng) 14 หมู่บ้าน
5. ห้วยเตย (Huai Toei) 19 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอกุดรังประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดรังทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเลิงแฝกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยเตยทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งเป็นกิ่งอำเภอกุดรัง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 52. 22 มีนาคม 2538.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550.