อำเภอแวงน้อย

อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

แวงน้อย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

อำเภอแวงน้อย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Waeng Noi
คำขวัญ: 
แวงน้อยงามน้ำใจดี พ่อหมื่นศรีหลักเมือง ลือเลื่องปลาบึงละหาน ตำนานเก่าหินภูถ้ำ ไหลลึกล้ำน้ำซับเย็น ธรรมะเด่นหลวงปู่วรพรต ทุ่งเขียวสดไร่นาสวนผสม
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอแวงน้อย
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอแวงน้อย
พิกัด: 15°48′13″N 102°24′57″E / 15.80361°N 102.41583°E / 15.80361; 102.41583
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด283.6 ตร.กม. (109.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด41,596 คน
 • ความหนาแน่น146.67 คน/ตร.กม. (379.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40230
รหัสภูมิศาสตร์4014
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอแวงน้อย หมู่ที่ 12 ถนนเมืองพล-ชัยภูมิ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอแวงน้อย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

"แวงน้อย" เมื่อร้อยกว่าปีก่อนเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ริมหนองน้ำซึ่งมีต้นแวง ลักษณะคล้ายต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านแวงน้อย” ในตำบลแวงน้อย ต่อมามีความเจริญขึ้นและได้เปลี่ยนสภาพจากหมู่บ้านเล็ก เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมของหลายหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2492 เมื่อทางราชการเห็นว่าตำบลแวงน้อยมีพื้นที่กว้างขวาง จึงแบ่ง 4 หมู่บ้านไปรวมกับบางส่วนของตำบลคอมฉิม ตั้งเป็นตำบลโนนทองและแบ่ง 18 หมู่บ้านของตำบลแวงน้อย ตั้งเป็นตำบลโคกสง่า[1] ในปี พ.ศ. 2501 ได้แยกพื้นที่ 6 หมู่บ้านจากตำบลแวงน้อยกับ 6 หมู่บ้านจากตำบลโคกสง่า ตั้งเป็นตำบลละหานนา[2]

ในปี พ.ศ. 2508 ได้แยกพื้นที่บางส่วนของตำบลละหานนา ตั้งเป็นตำบลท่าวัด[3] และจัดตั้งตำบลอีกครั้งโดยตั้งตำบลก้านเหลือง โดยแบ่งจาก 11 หมู่บ้านของตำบลแวงน้อย ในปี พ.ศ. 2511[4] ปี พ.ศ. 2513 ได้แยก 6 หมู่บ้านจากตำบลโนนทอง ตั้งเป็นตำบลท่านางแนว กับแยก 8 หมู่บ้านจากตำบลโคกสง่า ตั้งเป็น ตำบลทางขวาง[5]

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ทางราชการเห็นว่าพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลแวงน้อย ตำบลโคกสง่า ตำบลละหานนา ตำบลท่าวัด ตำบลท่านางแนว และตำบลทางขวาง เป็นพื้นที่ห่างไกลจากอำเภอพล จึงได้แยกตั้งขึ้นเป็น กิ่งอำเภอแวงน้อย[6] ตั้งที่ว่าการกิ่งที่บ้านโคกสี ตำบลแวงน้อย รวมทั้งตั้งสุขาภิบาลแวงน้อย[7] เพื่อการทะนุบำรุงท้องถิ่น และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอแวงน้อย[8] ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอแวงน้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน ได้แก่

1. แวงน้อย (Waeng Noi) 13 หมู่บ้าน
2. ก้านเหลือง (Kan Lueang) 14 หมู่บ้าน
3. ท่านางแนว (Tha Nang Naeo) 10 หมู่บ้าน
4. ละหานนา (Lahan Na) 16 หมู่บ้าน
5. ท่าวัด (Tha Wat) 10 หมู่บ้าน
6. ทางขวาง (Thang Khwang) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอแวงน้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแวงน้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแวงน้อย
 • เทศบาลตำบลก้านเหลือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก้านเหลืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแวงน้อย (นอกเขตเทศบาลตำบลแวงน้อย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่านางแนวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละหานนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าวัดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทางขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทางขวางทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอต่าง ๆ จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 66 (28 ง): 2089–2096. วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอยางตลาด และอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสิทธุ์ อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพล อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น อำเภอบัวใหญ่ อำเภอพิมาย และอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ และอำเภอกบินทร์บุรี จัจังหวัดปราจีนบุรี กับอำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (109 ง): 3084–3117. วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2501
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพลและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (47 ง): 1606–1615. วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2508
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพล อำเภอมัญจาคีรี อำเภอชนบท อำเภอหนองเรือ และอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (17 ง): 532–545. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพลและอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (94 ง): 3009–3019. วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2513
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอพล ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (59 ง): (ฉบับพิเศษ) 11. วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2514
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลแวงน้อย กิ่งอำเภอแวงน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (198 ง): 3073–3074. วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 8. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอแวงน้อย อำเภอป่าแดด อำเภอเรณูนคร อำเภอคูเมือง อำเภอคุระบุรี อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอเสริมงาม อำเภอไพรบึง และอำเภหนองโดน พ.ศ. ๒๕๑๘" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 92 (166 ก): (ฉบับพิเศษ) 1–4. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518