อำเภอหนองเสือ

อำเภอในจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

หนองเสือ เป็นอำเภอหนึ่งในเจ็ดอำเภอของจังหวัดปทุมธานี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่ง มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย

อำเภอหนองเสือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Suea
คำขวัญ: 
คลองพระเจ้าหลวง เมืองรวงข้าว
เชื้อชาวไทย เลื่อมใสศาสนา ก้าวหน้าสวนส้ม นิยมสามัคคี เป็นศรีหนองเสือ
แผนที่จังหวัดปทุมธานี เน้นอำเภอหนองเสือ
แผนที่จังหวัดปทุมธานี เน้นอำเภอหนองเสือ
พิกัด: 14°8′6″N 100°49′27″E / 14.13500°N 100.82417°E / 14.13500; 100.82417
ประเทศ ไทย
จังหวัดปทุมธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด413.632 ตร.กม. (159.704 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด55,353 คน
 • ความหนาแน่น133.82 คน/ตร.กม. (346.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 12170
รหัสภูมิศาสตร์1304
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองเสือ หมู่ที่ 6 ถนนเลียบคลองสิบ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เดิมพื้นที่เป็นป่าดง มีเสือช้างที่ดุร้ายลงมาจากภูเขาทางจังหวัดสระบุรีบ้าง จังหวัดนครนายกบ้าง มาอาศัยกินในหนองน้ำเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไป หนองน้ำแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า "หนองเสือ" ตามชื่อสัตว์ดุร้าย ครั้นตั้งเป็นอำเภอจึงได้นามว่า "อำเภอหนองเสือ"

 • วันที่ 19 กันยายน 2458 ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอเมือง ตำบลหนองเสือ เมืองธัญบุรี จากตำบลคลองซอยที่ 10 สกัดหกวาสายบน ไปตั้งที่ตำบลกลางคลองซอยที่ 10 ฝั่งเหนือคลองรังสิต[1]
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2474 ยุบจังหวัดธัญบุรี รวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานี[2] ทำให้ท้องที่อำเภอหนองเสือ โอนมาขึ้นกับจังหวัดปทุมธานี
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองเสือในท้องที่บางส่วนของตำบลบึงบา[3]
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2533 ตั้งตำบลนพรัตน์ แยกออกจากตำบลศาลาครุ[4]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองเสือ เป็นเทศบาลตำบลหนองเสือ[5] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เป็นเทศบาลตำบลหนองสามวัง[6]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองเสือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองเสือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 69 หมู่บ้าน ดังนี้

1. บึงบา (Bueng Ba) 8 หมู่บ้าน 5. หนองสามวัง (Nong Sam Wang) 13 หมู่บ้าน
2. บึงบอน (Bueng Bon) 9 หมู่บ้าน 6. ศาลาครุ (Sala Khru) 10 หมู่บ้าน
3. บึงกาสาม (Bueng Ka Sam) 9 หมู่บ้าน 7. นพรัตน์ (Noppharat) 8 หมู่บ้าน
4. บึงชำอ้อ (Bueng Cham O) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

อำเภอหนองเสือประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองเสือ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบึงบา
 • เทศบาลตำบลหนองสามวัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสามวังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงบา (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองเสือ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงบอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงกาสามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงชำอ้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาครุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนพรัตน์ทั้งตำบล

การคมนาคมแก้ไข

ถนนสายหลัก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 (ถนนเลียบคลองสิบ,ถนนคลองสิบ-หนองแค,ถนนปทุมธานี-สระบุรี)

ถนนสายรอง

 1. ถนน รพช.ปท.3221 (ถนนเลียบคลองแปด)
 2. ถนนคลองชลประทานที่เก้าฝั่งตะวันออก (ถนนเลียบคลองเก้า)
 3. ทางหลวงชนบท ปท.5023 (ถนนเลียบคลองสิบเอ็ด)
 4. ถนนเลียบคลองสิบสอง
 5. ถนนเลียบคลองสิบสาม
 6. ถนนเลียบคลองสิบสี่

รถประจำทาง

รถประจำทางสาย 1008 รังสิต - หนองเสือคลองสิบสาม (รถธรรมดาสีเขียว)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศกระทรวงนครบาล แผนกกรมอำเภอ เรื่อง ย้ายที่ว่าการกิ่งอำเภอเมือง ตำบลหนองเสือ เมืองธัญญบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 32 (0 ง): 1347. September 19, 1915.
 2. "พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 48 (0 ก): 576–578. February 21, 1931.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (75 ง): (ฉบับพิเศษ) 3-4. September 20, 1956.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (241 ง): 10185–10191. December 4, 1990.
 5. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุธานี เป็นเทศบาลตำบลหนองสามวัง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 137 (ตอนพิเศษ 172 ง): 17–18. July 29, 2020.