อำเภอโนนแดง

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

โนนแดง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอโนนแดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Non Daeng
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา เน้นอำเภอโนนแดง
คำขวัญ: 
โนนแดงโอ่งใหญ่ สดใสเฟื่องฟ้า ผ้าขาวม้าพันเมตร
รสเด็ดข้าวหอม งามพร้อมบึงระหอก
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°24′39″N 102°32′25″E / 15.41083°N 102.54028°E / 15.41083; 102.54028
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด193.4 ตร.กม. (74.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด25,237 คน
 • ความหนาแน่น130.49 คน/ตร.กม. (338.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30360
รหัสภูมิศาสตร์3024
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโนนแดง หมู่ที่ 17 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อำเภอโนนแดง แต่เดิมเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2480 เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งขึ้นโดยเรียกชื่อตามชื่อของไม้แดง ซึ่งมีอยู่มากในขณะนั้น อยู่ในเขตการปกครองของตำบลโนนตาเถร อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาชุมชนโนนแดงได้ขยายใหญ่ขึ้น จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็น ตำบลโนนแดง เมื่อปี พ.ศ. 2508 และ เมื่อชุมชนมีความเจริญเติบโต เข้าหลักเกณฑ์ที่จะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอได้แล้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนแดง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2532[1]

 • วันที่ 1 เมษายน 2532 ได้แยกพื้นที่ตำบลโนนแดง ตำบลโนนตาเถร ตำบลสำพะเนียง และตำบลวังหิน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโนนแดง ขึ้นกับอำเภอประทาย พร้อมกับโอนสุขาภิบาลโนนแดง มาขึ้นกับ กิ่งอำเภอโนนแดง [2]
 • วันที่ 1 สิงหาคม 2532 โอนพื้นที่ตำบลดอนยาวใหญ่ จากอำเภอประทาย มาขึ้นกับ กิ่งอำเภอโนนแดง [3]
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 ยกฐานะเป็น อำเภอโนนแดง [4]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลโนนแดง เป็นเทศบาลตำบลโนนแดง
 • วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เป็นเทศบาลตำบลวังหิน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโนนแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโนนแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด
(พ.ศ. 2560)[5]
ประชากรแยกตามส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2560)[5]
1. โนนแดง Non Daeng 17 8,745 4,456
4,289
(ทต. โนนแดง)
(อบต. โนนแดง)
2. โนนตาเถร Non Ta Then 12 3,917 3,917 (อบต. โนนตาเถร)
3. สำพะเนียง Sam Phaniang 12 4,912 4,912 (อบต. สำพะเนียง)
4. วังหิน Wang Hin 13 4,548 4,548 (ทต. วังหิน)
5. ดอนยาวใหญ่ Don Yao Yai 11 3,508 3,508 (อบต. ดอนยาวใหญ่)
รวม 65 25,630 9,004 (เทศบาล)
16,626 (อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโนนแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโนนแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโนนแดง
 • เทศบาลตำบลวังหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโนนแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนตาเถรทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสำพะเนียงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนยาวใหญ่ทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. โนนแดง
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนแดง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (40 ง): 1889. 14 มีนาคม 2532. Check date values in: |date= (help)
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โอนตำบลดอนยาวใหญ่ ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอโนนแดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (117 ง): 5323. 27 กรกฎาคม 2532. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลำทับ อำเภอร่องคำ อำเภอเวียงแหง อำเภอนาโยง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านหลวง อำเภอกะพ้อ อำเภอศรีบรรพต อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองสูง อำเภอสบเมย อำเภอเมยวดี อำเภอโคกเจริญ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอผาขาว อำเภอวังหิน อำเภอดอนพุด อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอห้วยคต พ.ศ. 2536" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (พิเศษ 179 ง): 1–3. 3 พฤศจิกายน 2536. Check date values in: |date= (help)
 5. 5.0 5.1 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา กรมการปกครอง