อำเภอลำดวน

อำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

ลำดวน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์

อำเภอลำดวน
แผนที่จังหวัดสุรินทร์ เน้นอำเภอลำดวน
คำขวัญ: ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีน้ำใจ
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°43′38″N 103°40′33″E / 14.72722°N 103.67583°E / 14.72722; 103.67583
อักษรไทยอำเภอลำดวน
อักษรโรมันAmphoe Lamduan
จังหวัดสุรินทร์
พื้นที่
 • ทั้งหมด343.0 ตร.กม. (132.4 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด31,371 คน
 • ความหนาแน่น91.46 คน/ตร.กม. (236.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์32220
รหัสภูมิศาสตร์3211
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอลำดวน หมู่ที่ 3 ถนนลำดวน-บ้านไทร ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองหนึ่งในอดีตกาล ซึ่งยังปรากฏหลักฐานให้เห็น คือ ซากกำแพงเมืองสร้างด้วยดินมูล มีคูคลองล้อมรอบ มีปูชนียสถานและโบราณวัตถุปรากฏอยู่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกบ้านลำดวนขึ้นเป็นเมือง พระราชทานนามว่า “เมืองสุรพินทนิคม”

รายนามเจ้าเมืองสุรพินทนิคม

 • พ.ศ. 2414 : พระสุรพินทนิคมานุรักษ์(พระไชยณรงค์ภักดี นาก)
 • พ.ศ. 2416 : พระสุรพินทนิคมานุรักษ์(หลวงพิทักษ์สุนทร)
 • พ.ศ. 2434 : พระสุรพินทนิคมานุรักษ์(ปราง):บุตรของพระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมันต์(ม่วง)
 • พ.ศ. 2439 : พระสุรพิทยานิคมมานุรักษ์(เสรียบ)

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนวิธีการปกครองทั่วราชอาณาจักรขึ้นใหม่ เมืองสุรพินทนิคมจึงเปลี่ยนเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอสุรพินทนิคม และต่อมาได้ถูกลดฐานะให้เป็นตำบลชื่อว่าตำบลลำดวน

3 มกราคม พ.ศ. 2520 ตำบลลำดวนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอลำดวน : ร.ต.บุเรศ ศุภกาญจน์ เป็น หัวหน้ากิ่งอำเภอลำดวน

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 กิ่งอำเภอลำดวน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอลำดวน : นายกฤษดา พานิชเจริญ เป็นนายอำเภอลำดวนคนแรก

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอลำดวนตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอลำดวนแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ลำดวน (Lamduan) 11 หมู่บ้าน
2. โชคเหนือ (Chok Nuea) 9 หมู่บ้าน
3. อู่โลก (U Lok) 11 หมู่บ้าน
4. ตรำดม (Tram Dom) 10 หมู่บ้าน
5. ตระเปียงเตีย (Trapiang Tia) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอลำดวนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลลำดวน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำดวน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโชคเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอู่โลกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตรำดมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตระเปียงเตียทั้งตำบล

การคมนาคมแก้ไข

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 24 ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ แยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 (ตรงแยกอำเภอปราสาท) เข้าเมืองสุรินทร์ใช้ทางหลวงหมายเลข2077 เข้าสู่อำเภอลำดวน ระยะทาง 26 กม.ระยะทางจากอำเภอลำดวนสู่อำเภอต่างๆในจังหวัดสุรินทร์

เศรษฐกิจแก้ไข

-

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • ^ พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. ๒๕๓๔ (PDF). Royal Gazette (in Thai) 108 (107 ก Special): 29–33. June 19, 1991.
 • ^ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอลำดวน (PDF). Royal Gazette (in Thai) 94 (6 ง): 190–191. January 18, 1977.