อำเภอตากใบ

อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย

ตากใบ เป็นอำเภอในจังหวัดนราธิวาสที่มีเขตแดนติดรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

อำเภอตากใบ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Tak Bai
คำขวัญ: 
วัดพิทักษ์แผ่นดิน ถิ่นปลากุเลาเลื่องชื่อ ภาษาเจ๊ะเหเลื่องลือ ตากใบคือประตูสู่อาเซียน
แผนที่จังหวัดนราธิวาส เน้นอำเภอตากใบ
แผนที่จังหวัดนราธิวาส เน้นอำเภอตากใบ
พิกัด: 6°15′32″N 102°3′18″E / 6.25889°N 102.05500°E / 6.25889; 102.05500
ประเทศ ไทย
จังหวัดนราธิวาส
พื้นที่
 • ทั้งหมด254.12 ตร.กม. (98.12 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด74,186 คน
 • ความหนาแน่น291.93 คน/ตร.กม. (756.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 96110
รหัสภูมิศาสตร์9602
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอตากใบ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอตากใบตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

เมื่อครั้งรัฐกลันตันต้องเสียดินแดนให้แก่อังกฤษในการทำสนธิสัญญาตาบาระหว่างรัฐบาลสยามกับรัฐบาลอังกฤษเพื่อตกลงเรื่องอาณาเขต ฝ่ายสยามได้อ้างเหตุผลว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของคนไทยมาช้านาน โดยใช้วัดชลธาราสิงเหและวัดพระพุทธเป็นหลักฐาน อังกฤษจึงกำหนดเอาแนวแม่น้ำโก-ลกเป็นเขตแดน ต่อมาได้ยกฐานะตากใบเป็นอำเภอในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2453

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

การปกครองของอำเภอตากใบมี 8 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เจ๊ะเห (Chehe) 8 หมู่บ้าน 5. บางขุนทอง (Bang Khun Thong) 6 หมู่บ้าน
2. ไพรวัน (Phrai Wan) 10 หมู่บ้าน 6. เกาะสะท้อน (Ko Sathon) 9 หมู่บ้าน
3. พร่อน (Phron) 6 หมู่บ้าน 7. นานาค (Na Nak) 4 หมู่บ้าน
4. ศาลาใหม่ (Sala Mai) 7 หมู่บ้าน 8. โฆษิต (Khosit) 5 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอตากใบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองตากใบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจ๊ะเห
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพร่อนทั้งตำบลและตำบลเจ๊ะเห (นอกเขตเทศบาลเมืองตากใบ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขุนทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนานาค ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนานาคทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโฆษิตทั้งตำบล

ประชากร

แก้

มีประชากรเชื้อชาติไทย ไทยเชื้อสายมลายู ไทยเชื้อสายจีน และมลายู ประชากรนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและประมง

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้
 • วัดชลธาราสิงเห (หรือวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)
 • เกาะยาว
 • หาดเสด็จ
 • เมืองเก่าโคกอิฐ
 • ตลาดนัดชายแดนไทยมาเลย์เซีย (ตาบา)
 • ด่านศุลกากรตากใบ
 • สะพานคอยร้อยปี
 • น้ำแบ่ง บ้านกูแบยู

สถานที่สำคัญ

แก้
 • เทศบาลเมืองตากใบ
 • สถานีตำรวจภูธรตากใบ
 • สถานีตำรวจน้ำตากใบ
 • ด่านศุลกากรตากใบ
 • สนามกีฬาเทศบาลเมืองตากใบ
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากใบ
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ตากใบ
 • ธนาคาร
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตากใบ
  • ธนาคารออมสิน สาขาตากใบ
  • ธนาคาร ธกส. สาขาตากใบ
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาตากใบ
 • ศูนย์วิจัยและประมงชายฝั่งนราธิวาส
 • ด่านตรวจพืช
 • สำนักงานสหกรณ์อำเภอตากใบ
 • โรงพยาบาลตากใบ

การเดินทางเข้ามาเลเซีย

แก้

ปัจจุบันประเทศมาเลเซียเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของคนไทยในการเข้าประเทศ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย จะต้องทำหนังสือเดินทาง (passport) หรือหนังสือผ่านแดน (border pass) อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน การทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดน ทำได้ดังนี้

 • ท่านสามารถติดต่อขอทำหนังสือเดินทางได้ที่กองการหนังสือเดินทาง ซึ่งที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7432 6510-1
 • สำหรับหนังสือผ่านแดน ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ห้าจังหวัดสามารถติดต่อขอทำหนังสือผ่านแดนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามทะเบียนบ้าน
 • หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก หมายเลขโทรศัพท์ 0 7361 1231

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

6°14′25″N 101°59′59″E / 6.24023°N 101.99982°E / 6.24023; 101.99982