อำเภอโป่งน้ำร้อน

อำเภอในจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

โป่งน้ำร้อน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของ อำเภอมะขาม ปัจจุบันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจชายแดนประเทศไทยกับกัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านบึงชนังล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเข้าด้วยกัน

อำเภอโป่งน้ำร้อน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Pong Nam Ron
จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม
คำขวัญ: 
มะละกอพันธุ์ดี ลิ้นจี่ชื่นใจ ลำไยหวาน กระวานหอม
พร้อมน้ำพุร้อน ย้อนมนุษย์โบราณ สถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า
ล่องนาวาชมทิวทัศน์ ตลาดนัดชายแดน
แผนที่จังหวัดจันทบุรี เน้นอำเภอโป่งน้ำร้อน
แผนที่จังหวัดจันทบุรี เน้นอำเภอโป่งน้ำร้อน
พิกัด: 12°54′21″N 102°15′46″E / 12.90583°N 102.26278°E / 12.90583; 102.26278
ประเทศ ไทย
จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด927.0 ตร.กม. (357.9 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)
 • ทั้งหมด46,516 คน
 • ความหนาแน่น50.18 คน/ตร.กม. (130.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 22140
รหัสภูมิศาสตร์2204
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอมะขาม แยกตั้งออกเป็นกิ่งอำเภอท่าหลวงใน พ.ศ. 2445[1] เปลี่ยนชื่อเป็นกิ่งอำเภอกำพุชใน พ.ศ. 2460[2] พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่อตามที่ตั้งกิ่งอำเภอเป็นกิ่งอำเภอโป่งน้ำร้อน[3] ต่อมาใน พ.ศ. 2484 ยกฐานะเป็นอำเภอโป่งน้ำร้อน[4]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอโป่งน้ำร้อนมีอาณาเขตติดต่อกับเขตปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอโป่งน้ำร้อนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[5]
1. โป่งน้ำร้อน Pong Nam Ron
13
13,315
2. ทับไทร Thap Sai
9
11,815
3. หนองตาคง Nong Ta Khong
10
10,073
4. เทพนิมิต Thep Nimit
8
5,675
5. คลองใหญ่ Khlong Yai
7
5,306

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับไทร (เฉพาะหมู่ที่ 1, 8 และบางส่วนของหมู่ที่ 2–3, 6–7) และตำบลโป่งน้ำร้อน (เฉพาะบางส่วนของหมู่ที่ 1–2, 6)
 • เทศบาลตำบลหนองตาคง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตาคงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลทับไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับไทร (นอกเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน (นอกเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพนิมิตทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศยกเว้นการเกณฑ์ทหารแก่ราษฎรซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในตำบลทับไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองตาคง ตำบลทรายขาว ในท้องที่กิ่งอำเภอท่าหลวง เมืองจันทบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 27 (0 ก): 76–77. วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2453
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่ออำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 34 (0 ก): 40–68. วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2460
 3. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอ กิ่งอำเภอและตำบลบางแห่ง พุทธศักราช ๒๔๘๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ก): 877–882. วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2482
 4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 58 (0 ง): 2291. วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
 5. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.