อำเภอละแม

อำเภอในจังหวัดชุมพร ประเทศไทย

ละแม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพร นับเป็นอำเภอขนาดกลาง ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2514 และมีความเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และปริมาณประชากรเพิ่มขึ้นตามลำดับ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทำการประมง

อำเภอละแม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Lamae
คำขวัญ: 
หาดทรายสวยทะเลใส ท่องไพรน้ำตกจำปูน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ลองอาบน้ำแร่
แลถ้ำเขาพลู ดูแข่งเรือใบโบราณ แหล่งวิทยาการแม่โจ้
แผนที่จังหวัดชุมพร เน้นอำเภอละแม
แผนที่จังหวัดชุมพร เน้นอำเภอละแม
พิกัด: 9°46′6″N 99°5′30″E / 9.76833°N 99.09167°E / 9.76833; 99.09167
ประเทศ ไทย
จังหวัดชุมพร
พื้นที่
 • ทั้งหมด259.0 ตร.กม. (100.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด29,394 คน
 • ความหนาแน่น113.49 คน/ตร.กม. (293.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 86170
รหัสภูมิศาสตร์8605
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอละแม หมู่ที่ 9 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอละแมตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของของจังหวัด ห่างจากตัวอำเภอเมืองชุมพรประมาณ 90 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิประเทศ

แก้

อำเภอละแมอยู่ในบริเวณที่ราบ พื้นที่ทางตะวันตกเป็นภูเขาและที่สูง ทางด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเล มีหาดทรายกว้างและยาว โดยมีสายน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำละแม และคลองบ้านดวด เป็นสายน้ำสั้น ๆ ที่ไหลลงสู่ทะเล ทางด้านตะวันออกมีเนินเขาเล็ก ๆ บ้างเล็กน้อย พื้นที่ลุ่มหลายแห่งเคยเป็นที่นา แต่ปัจจุบันกลายเป็นสวนและที่รกร้าง เนื่องจากการทำนาให้ผลผลิตน้อย ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอละแมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน

ลำดับ อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)[1]
แผนที่
1. ละแม Lamae
20
14,437
 
 
แผนที่
2. ทุ่งหลวง Thung Luang
9
5,185
3. สวนแตง Suan Taeng
10
4,462
4. ทุ่งคาวัด Thung Kha Wat
8
5,251

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอละแมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลละแม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละแม (เฉพาะหมู่ที่ 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 9, 14)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละแม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลละแม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนแตงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งคาวัดทั้งตำบล

ประชากร

แก้

ประชากรในอำเภอละแมมีความหลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังมีชาวยุโรปบางส่วนที่มาตั้งถิ่นฐานทำไร่ ประชากรที่อยู่ในท้องถิ่นเดิมมีอยู่เป็นส่วนน้อย

สถานศึกษา

แก้

ในเขตอำเภอละแมมีโรงเรียนประถมศึกษาในบริเวณชุมชนหลัก ๆ ของแต่ละตำบล มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนละแมวิทยา และระดับอุดมศึกษาจำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร บริเวณใกล้ชายทะเลบ้านแหลมสันติ

สถานพยาบาล

แก้

นอกจากสถานีอนามัยประจำตำบลจำนวน 6 แห่งแล้ว ในอำเภอละแมยังมีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง คือ โรงพยาบาลละแม ที่ให้บริการประชาชนทั้งอำเภอ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลละแม

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้

อำเภอละแมมีสถานที่ท่องเที่ยวขนาดเล็ก ดังนี้

 • บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู หมู่ที่ 2 ตำบลสวนแตง
 • น้ำตกจำปูน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคาวัด
 • หาดตะวันฉาย ปากน้ำละแม และชายทะเลบ้านแหลมสันติ ตำบลละแม
 • หาดละแม บริเวณปากน้ำละแม
 • หาดแม่โจ้ ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • แก่งละแม
 • ตลาดใต้เคี่ยม

เส้นทางคมนาคม

แก้

อำเภอละแมมีเส้นทางคมนาคมหลักดังนี้

 •   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ชุมพร-พัทลุง) หรือถนนสายเอเชีย เชื่อมต่ออำเภอละแมกับอำเภอใกล้เคียง นั่นคือ อำเภอหลังสวนและอำเภอท่าชนะ เป็นเส้นทางรถยนต์สายหลัก อยู่ทางตะวันตกของตัวเมือง รถประจำทางสายใต้วิ่งผ่านเส้นทางนี้
 •   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 (เขามด-พุนพิน) เป็นเส้นทางสายรองขนาดเล็ก มีผู้คนใช้สัญจรน้อย ตัดผ่านพื้นที่ทางตะวันออกของตัวเมือง
 •   ทางรถไฟสายใต้ โดยมีสถานีรถไฟละแม อยู่ในเขตเทศบาลตำบลละแม

การเดินทางไปยังอำเภอใกล้เคียง มีรถโดยสายประจำทางขนาดเล็ก (กระบะสองแถว) ส่วนการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น สามารถโดยสารรถไฟ รถตู้ และรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่ที่ท่ารถโดยสารบริเวณแยกทุ่งสวรรค์ (ละแมเมืองใหม่)

 1. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร". stat.bora.dopa.go.th.