เปิดเมนูหลัก

อำเภอละแม

อำเภอในจังหวัดชุมพร ประเทศไทย

อำเภอละแม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพร นับเป็นอำเภอขนาดกลาง ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2514 และมีความเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และปริมาณประชากรเพิ่มขึ้นตามลำดับ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทำการประมง

อำเภอละแม
แผนที่จังหวัดชุมพร เน้นอำเภอละแม
หาดทรายสวยทะเลใส ท่องไพรน้ำตกจำปูน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ลองอาบน้ำแร่
แลถ้ำเขาพลู ดูแข่งเรือใบโบราณ แหล่งวิทยาการแม่โจ้
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอละแม
อักษรโรมันAmphoe Lamae
จังหวัดชุมพร
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่259.0 ตร.กม.
ประชากร29,636 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น114.42 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์8605
รหัสไปรษณีย์86170
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอละแม หมู่ที่ 9 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
พิกัด9°46′6″N 99°5′30″E / 9.76833°N 99.09167°E / 9.76833; 99.09167
โทรศัพท์0 7755 9109
โทรสาร0 7755 9360
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เนื้อหา

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอละแมตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของของจังหวัด ห่างจากตัวอำเภอเมืองชุมพรประมาณ 90 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ภูมิประเทศแก้ไข

อำเภอละแมอยู่ในบริเวณที่ราบ พื้นที่ทางตะวันตกเป็นภูเขาและที่สูง ทางด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเล มีหาดทรายกว้างและยาว โดยมีสายน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำละแม และคลองบ้านดวด เป็นสายน้ำสั้น ๆ ที่ไหลลงสู่ทะเล ทางด้านตะวันออกมีเนินเขาเล็ก ๆ บ้างเล็กน้อย พื้นที่ลุ่มหลายแห่งเคยเป็นที่นา แต่ปัจจุบันกลายเป็นสวนและที่รกร้าง เนื่องจากการทำนาให้ผลผลิตน้อย ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอละแมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน

1. ละแม (Lamae) 20 หมู่บ้าน
2. ทุ่งหลวง (Thung Luang) 09 หมู่บ้าน
3. สวนแตง (Suan Taeng) 10 หมู่บ้าน
4. ทุ่งคาวัด (Thung Kha Wat) 08 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอละแมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลละแม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละแม (เฉพาะหมู่ที่ 10 และบางส่วนของหมู่ที่ 2, 9, 14)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละแม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลละแม)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนแตงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาวัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งคาวัดทั้งตำบล

ประชากรแก้ไข

ประชากรในอำเภอละแมมีความหลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังมีชาวยุโรปบางส่วนที่มาตั้งถิ่นฐานทำไร่ ประชากรที่อยู่ในท้องถิ่นเดิมมีอยู่เป็นส่วนน้อย

สถานศึกษาแก้ไข

ในเขตอำเภอละแมมีโรงเรียนประถมศึกษาในบริเวณชุมชนหลัก ๆ ของแต่ละตำบล มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนละแมวิทยา และระดับอุดมศึกษาจำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร บริเวณใกล้ชายทะเลบ้านแหลมสันติ

สถานพยาบาลแก้ไข

นอกจากสถานีอนามัยประจำตำบลจำนวน 6 แห่งแล้ว ในอำเภอละแมยังมีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง คือ โรงพยาบาลละแม ที่ให้บริการประชาชนทั้งอำเภอ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลละแม

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

อำเภอละแมมีสถานที่ท่องเที่ยวขนาดเล็ก มีชายหาดที่มีหาดทรายสวยงาม ผู้คนไม่แออัด ไม่มีการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในหนังสือท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เว้นแต่ในหนังสือแนะนำจังหวัดชุมพรบางเล่ม สถานที่ที่น่าแวะชม มีดังนี้

 • บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู หมู่ที่ 2 ตำบลสวนแตง
 • น้ำตกจำปูน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคาวัด
 • หาดตะวันฉาย ปากน้ำละแม และชายทะเลบ้านแหลมสันติ ตำบลละแม
 • หาดละแม บริเวณปากน้ำละแม
 • หาดแม่โจ้ ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • แก่งละแม [1]

เส้นทางคมนาคมแก้ไข

อำเภอละแมมีเส้นทางคมนาคมหลักดังนี้

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ชุมพร-พัทลุง) หรือถนนสายเอเชีย เชื่อมต่ออำเภอละแมกับอำเภอใกล้เคียง นั่นคือ อำเภอหลังสวนและอำเภอท่าชนะ เป็นเส้นทางรถยนต์สายหลัก อยู่ทางตะวันตกของตัวเมือง รถประจำทางสายใต้วิ่งผ่านเส้นทางนี้
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 (เขามด-พุนพิน) เป็นเส้นทางสายรองขนาดเล็ก มีผู้คนใช้สัญจรน้อย ตัดผ่านพื้นที่ทางตะวันออกของตัวเมือง
 • ทางรถไฟสายใต้ โดยมีสถานีรถไฟละแม อยู่ในเขตเทศบาลตำบลละแม

การเดินทางไปยังอำเภอใกล้เคียง มีรถโดยสายประจำทางขนาดเล็ก (กระบะสองแถว) ส่วนการเดินทางไปยังจังหวัดอื่น สามารถโดยสารรถไฟ รถตู้ และรถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่ที่ท่ารถโดยสารบริเวณแยกทุ่งสวรรค์ (ละแมเมืองใหม่)