อำเภอศรีรัตนะ

อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ศรีรัตนะ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอศรีรัตนะ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Si Rattana
คำขวัญ: 
“ศรีรัตนะเมืองเกษตรกรรม สายสัมพันธ์ชนสี่เผ่า

ถิ่นเราข้าวโพดหวาน กล่าวขานข้าวสารหอม

พรั่งพร้อมผลไม้ พืชไร่แสนอุดม สังคมเกษตรอินทรีย์”
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอศรีรัตนะ
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอศรีรัตนะ
พิกัด: 14°47′36″N 104°28′12″E / 14.79333°N 104.47000°E / 14.79333; 104.47000
ประเทศ ไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่
 • ทั้งหมด236.684 ตร.กม. (91.384 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด53,223 คน
 • ความหนาแน่น224.87 คน/ตร.กม. (582.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33240
รหัสภูมิศาสตร์3314
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอศรีรัตนะมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอศรีรัตนะแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ศรีแก้ว (Si Kaeo) 15 หมู่บ้าน 5. เสื่องข้าว (Sueang Khao) 11 หมู่บ้าน
2. พิงพวย (Phing Phuai) 14 หมู่บ้าน 6. ศรีโนนงาม (Si Non Ngam) 10 หมู่บ้าน
3. สระเยาว์ (Sa Yao) 14 หมู่บ้าน 7. สะพุง (Saphung) 14 หมู่บ้าน
4. ตูม (Tum) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอศรีรัตนะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลศรีรัตนะ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีแก้วและตำบลสะพุง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีแก้ว (นอกเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพิงพวย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิงพวยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระเยาว์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตูมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสื่องข้าวทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีโนนงามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะพุง (นอกเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ)