อำเภอบึงบูรพ์

อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

บึงบูรพ์ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ มีที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก จัดเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบึงบูรพ์เมื่อปี พ.ศ. 2537

อำเภอบึงบูรพ์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Bueng Bun
เรือพิฆาตสังสารวัตฎ วัดป่าเนรัญชรา
เรือพิฆาตสังสารวัตฎ วัดป่าเนรัญชรา
คำขวัญ: 
บึงบูรพ์ถิ่นบัวบาน คนรักบ้าน ข้าวสารขาว
สาวแสนสวย ร่ำรวยน้ำใจ ผ้าไหมเนื้อดี
มากมีวิชา พัฒนาทุกทาง
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอบึงบูรพ์
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ เน้นอำเภอบึงบูรพ์
พิกัด: 15°19′49″N 104°02′42″E / 15.3303°N 104.0449°E / 15.3303; 104.0449
ประเทศ ไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่
 • ทั้งหมด49.582 ตร.กม. (19.144 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด10,474 คน
 • ความหนาแน่น211.25 คน/ตร.กม. (547.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33220
รหัสภูมิศาสตร์3311
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบึงบูรพ์ หมู่ที่ 7 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

อำเภอบึงบูรพ์จัดตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 โดยแยกตำบลเป๊าะ ตำบลโดด ตำบลเสียว และตำบลหนองม้าออกจากอำเภออุทุมพรพิสัย[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้มีประกาศให้ตำบลโดด ตำบลเสียว และตำบลหนองม้า กลับไปขึ้นกับอำเภออุทุมพรพิสัยเช่นเดิม[2] ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2523 จึงได้มีการจัดตั้งตำบลบึงบูรพ์ขึ้นอีกตำบลหนึ่ง

บึงบูรพ์ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2537[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอบึงบูรพ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอบึงบูรพ์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 2 ตำบล 25 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เป๊าะ (Po) 16 หมู่บ้าน
2. บึงบูรพ์ (Bueng Bun) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอบึงบูรพ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงบูรพ์ทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลเป๊าะ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเป๊าะ (นอกเขตเทศบาลตำบลบึงบูรพ์)

สภาพภูมิประเทศ

แก้

สภาพพื้นที่ของอำเภอบึงบูรพ์มีลักษณะเป็นที่ราบสูง สลับกับที่ลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีลำห้วยทับทันไหลผ่านทางทิศตะวันตกและเป็นแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอบึงบูรพ์กับอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทรัพยากรธรรมชาติ

แก้
 • ทรัพยากรป่าไม้
  • ป่าสงวนแแห่งชาติโนนลาน มีเนื้อที่ประมาณ 8,000 ไร่
  • ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่

ปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 แห่งนี้ มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม และอนุญาตให้ราษฎรเข้าไปทำกินได้บางส่วน โดยการออกใบอนุญาตเช่าที่ทำกินให้

 • ทรัพยากรน้ำ
  • ลำห้วยทับทัน เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของอำเภอบึงบูรพ์ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาสร้างฝายทดน้ำขึ้น 2 แห่ง คือ ฝายโนนลาน ในตำบลเปีะ และฝายหนองหล่ม ในตำบลบึงบูรพ์
  • หนองบึงบูรพ์ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลบึงบูรพ์
  • หนองหล่ม มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบึงบูรพ์

การศึกษา

แก้
 • ระดับประถมศึกษา อำเภอบึงบูรพ์มีโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ซึ่งในจำนวนนี้มี 2 โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีรายชื่อสถานศึกษาดังต่อไปนี้
  • โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ (ประจำอำเภอ)
  • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (ขยายโอกาส)
  • โรงเรียนบ้านม่วง (ขยายโอกาส)
  • โรงเรียนบ้านหาด (อสพป.13)
  • โรงเรียนบ้านโนนลาน
  • โรงเรียนบ้านหมากยาง(ยุบรวม กันภายในโรงเรียนในเขตอำเภอบึงบูรพ์)
 • ระดับมัธยมศึกษา ในอำเภอบึงบูรพ์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่เพียงแห่งเดียวและมีชื่อเดียวกันกับชื่ออำเภอ คือ โรงเรียนบึงบูรพ์

การสาธารณสุข

แก้

อำเภอบึงบูรพ์มีโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบึงบูรพ์ มีจำนวนเตียงผู้ป่วย 30 เตียง นอกจากนี้ยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 2 แห่ง ได้แก่

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลเป๊าะ

อ้างอิง

แก้