วัดป่าเนรัญชรา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่บริเวณใกล้กับปรางค์กู่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี มีพื้นที่รอบบริเวณวัด 15 ไร่[1]

วัดป่าเนรัญชรา
แผนที่
ชื่อสามัญวัดป่าเนรัญชรา, วัดป่าเนรัญชราวนาราม
ที่ตั้งตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดป่าเนรัญชรา หรือ วัดป่าเนรัญชราวนาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540-2542 โดยการนำสร้างของหลวงพ่อหมอ หรือพระครูวีรญาณโสภณ เจ้าอาวาส ตามที่ท่านได้นิมิต โดยต้องการให้เรือที่ชื่อ เรือพิฆาตสังสารวัตฎ หมายความว่า เป็นศูนย์รวมปฏิบัติธรรมพิฆาตกิเลส ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556[2]

เรือพิฆาตสังสารวัตฎหลังนี้ก่อสร้างเป็นเรือรบ 5 ชั้น ยาว 55 เมตร สูง 24 เมตร ใช้เป็นทั้งอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และศาลาการเปรียญในอาคารหลังเดียวกัน[3] แต่ละชั้นประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นห้องกรรมฐาน (ท้องเรือ) ชั้นที่ 2 ตัวเรือเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ชั้นที่ 3 เป็นดาดฟ้า ประดิษฐานโบสถ์เจดีย์ มีพระประธานเป็นพระพุทธชินราชจำลอง ชั้นที่ 4 เป็นห้องพระพุทธ และชั้นที่ 5 เป็นห้องบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อาคารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 งบประมาณในการก่อสร้าง 15 ล้านบาท[4]

อ้างอิง แก้

  1. "ฮือฮา!นักท่องเที่ยวแห่เซลฟี่ วัดป่าสร้างอุโบสถเรือรบพิฆาต". เดลินิวส์.
  2. "วัดป่าเนรัญชรา". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดป่าเนรัญชราวนาราม". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  4. "วัดป่าเนรัญชราวนาราม(เรือรบพิฆาตสังสารวัตฏ)". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.