อำเภอไทยเจริญ

อำเภอในจังหวัดยโสธร ประเทศไทย

ไทยเจริญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธร จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอลำดับที่ 9 ของจังหวัดยโสธร

อำเภอไทยเจริญ
แผนที่จังหวัดยโสธร เน้นอำเภอไทยเจริญ
คำขวัญ: 
ถิ่นภูกอย รอยพระพุทธบาท ผ้าสีธรรมชาติทอมือ เลื่องลือโบสถ์ไม้ใหญ่ ลำเซบายไหลผ่าน ลานหินซ้อนภูฮัง
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°3′47″N 104°26′50″E / 16.06306°N 104.44722°E / 16.06306; 104.44722
อักษรไทยอำเภอไทยเจริญ
อักษรโรมันAmphoe Thai Charoen
จังหวัดยโสธร
พื้นที่
 • ทั้งหมด272.2 ตร.กม. (105.1 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด30,547 คน
 • ความหนาแน่น112.22 คน/ตร.กม. (290.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์35120
รหัสภูมิศาสตร์3509
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ถนนคำเตย-นาคำ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
หน้าที่ว่าการ
ประเพณีบุญคุณลานอำเภอไทยเจริญ 2561
การเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน (พิณและแคน) ประกอบการฟ้อนรำของประชาชนในอำเภอที่มาร่วมงานบุญในคืนนั้น

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอไทยเจริญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

ไทยเจริญเป็นอำเภอลำดับที่ 9 ของจังหวัดยโสธร และเป็นลำดับที่ 774 ของประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอไทยเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยแยกพื้นที่ตำบลคำเตย ส้มผ่อ น้ำคำ คำไผ่ และไทยเจริญออกมาจากอำเภอเลิงนกทา ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 จึงได้ยกฐานะเป็น อำเภอไทยเจริญ ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอไทยเจริญแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

ลำดับที่ อักษรไทย อักษรโรมัน ปลัดอำเภอประจำตำบล กำนันประจำตำบล
1. ไทยเจริญ Thai Charoen นางสาวจีระนันท์ สีลาดเลา นายโกโร่ อ่อนแก้ว
2. น้ำคำ Nam Kham นายอดิศักดิ์ สัตย์ซื่อ นายศิริพงษ์ ทองแสง
3. ส้มผ่อ Som Pho พ.จ.อ. วัชรชัย สุทโท นายมิตรชัย อนุกูลประชา
4. คำเตย Kham Toei นายธรรมศักดิ์ สว่างวงษ์ นายประคอง พลมาตร
5. คำไผ่ Kham Phai นายธรรมศักดิ์ สว่างวงษ์ นายทานทิตย์ พันธ์ภักดิ์

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอไทยเจริญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลคำเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำเตยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทยเจริญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำคำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลส้มผ่อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำไผ่ทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยวแก้ไข

  • โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ หรือวัดอัครเทวดามิคาแอล เป็นศาสนสถานที่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 500 คน โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[1]
  • วัดไทยเจริญ (ภูกลอย) เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอไทยเจริญ

อ้างอิงแก้ไข