อำเภอไทยเจริญ

อำเภอในจังหวัดยโสธร ประเทศไทย

ไทยเจริญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดยโสธร จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอลำดับที่ 9 ของจังหวัดยโสธร

อำเภอไทยเจริญ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Thai Charoen
คำขวัญ: 
ถิ่นภูกอย รอยพระพุทธบาท ผ้าสีธรรมชาติทอมือ เลื่องลือโบสถ์ไม้ใหญ่ ลำเซบายไหลผ่าน ลานหินซ้อนภูฮัง
แผนที่จังหวัดยโสธร เน้นอำเภอไทยเจริญ
แผนที่จังหวัดยโสธร เน้นอำเภอไทยเจริญ
พิกัด: 16°3′47″N 104°26′50″E / 16.06306°N 104.44722°E / 16.06306; 104.44722
ประเทศ ไทย
จังหวัดยโสธร
พื้นที่
 • ทั้งหมด272.2 ตร.กม. (105.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด30,477 คน
 • ความหนาแน่น111.97 คน/ตร.กม. (290.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 35120
รหัสภูมิศาสตร์3509
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ถนนคำเตย-นาคำ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ
ประเพณีบุญคุณลานอำเภอไทยเจริญ 2561
การเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน (พิณและแคน) ประกอบการฟ้อนรำของประชาชนในอำเภอที่มาร่วมงานบุญในคืนนั้น

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอไทยเจริญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอไทยเจริญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเลิงนกทา ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองตำบลไทยเจริญ ตำบลน้ำคำ ตำบลคำไผ่ ตำบลคำเตย และตำบลส่มผ่อ ออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอไทยเจริญ[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอไทยเจริญ[2] โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ปีเดียวกัน กลายเป็นอำเภอลำดับที่ 9 ของจังหวัดยโสธร และเป็นลำดับที่ 774 ของประเทศไทย

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอไทยเจริญแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ไทยเจริญ Thai Charoen 6 หมู่บ้าน
2. น้ำคำ Nam Kham 12 หมู่บ้าน
3. ส้มผ่อ Som Pho 8 หมู่บ้าน
4. คำเตย Kham Toei 13 หมู่บ้าน
5. คำไผ่ Kham Phai 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอไทยเจริญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลคำเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำเตยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทยเจริญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำคำทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลส้มผ่อทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำไผ่ทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้
  • วัดอัครเทวดามีคาแอล ซ่งแย้ เป็นศาสนสถานที่สามารถบรรจุคนได้มากกว่า 500 คน โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[3]
  • วัดไทยเจริญ (ภูกลอย) เป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอไทยเจริญ

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอไทยเจริญ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 109 (53 ง): (ฉบับพิเศษ) 9. April 22, 1992. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2021-02-10.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (50 ก): 24–27. September 26, 1997. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2021-02-10.
  3. โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้