อำเภอดอยหลวง

อำเภอในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

ดอยหลวง (ไทยถิ่นเหนือ: ) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นอำเภอขนาดเล็กที่กำลังพัฒนาทางด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านผังเมือง และเป็นอำเภอที่จะผ่านไปยังอำเภอเชียงของ เชียงแสน และพรมแดนประเทศลาวและพม่า จัดเป็นอำเภอที่อยู่ราบลุ่มน้ำแม่กก มีดอยหลวงสูง 1,043 เมตรจากน้ำทะเลปานกลาง จากทิวเขาหลวงพระบาง ทางด้านขนาดพื้นที่เป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่น้อยที่สุดในจังหวัดเชียงราย

อำเภอดอยหลวง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Doi Luang
คำขวัญ: 
ดอยหลวงสูงสง่า ธาราสองสาย
หลากหลายประเพณี สี่เผ่าพี่น้อง แดนทองเกษตรกรรม
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอดอยหลวง
แผนที่จังหวัดเชียงราย เน้นอำเภอดอยหลวง
พิกัด: 20°7′6″N 100°6′0″E / 20.11833°N 100.10000°E / 20.11833; 100.10000
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงราย
พื้นที่
 • ทั้งหมด223.0 ตร.กม. (86.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด18,652 คน
 • ความหนาแน่น83.64 คน/ตร.กม. (216.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 57110
รหัสภูมิศาสตร์5718
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ถนนสายปงน้อย-เชียงแสน ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอดอยหลวงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแม่จัน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอดอยหลวง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอดอยหลวง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอดอยหลวงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอดอยหลวงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล ตัวเมือง อักษรโรมัน จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร[3]
1. ปงน้อย   Pong Noi 11 2,319 6,222
2. โชคชัย   Chok Chai 12 3,503 8,229
3. หนองป่าก่อ   Nong Pa Ko 10 1,806 4,557

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอดอยหลวงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปงน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโชคชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อทั้งตำบล

งานประจำปี แก้

 • งานสี่เผ่าชาวดอยหลวง
 • งานสืบสานตำนานครูจูหลิง ปงกันมูล

เทศกาล แก้

 • ปีใหม่อิ่วเมี่ยน (บ้านขุนแม่บง และบ้านห้วยช้างลอด)
 • บั้งไฟพญานาค (บ้านไทรทอง และบ้านป่าลัน)

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แก้

 • ผ้าทอพื้นเมืองบ้านปงน้อย หมู่ที่ 2 และ 10 (ปงน้อย)
 • กล้วยตากบ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 และ 12 (โชคชัย)

สถานศึกษา แก้

 • โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ)
 • โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง (โรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอ)

โรงเรียนขยายโอกาส แก้

 • โรงเรียนอนุบาลโชคชัย ตำบลโชคชัย
 • โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองป่าก่อ
 • โรงเรียนบ้านห้วยไร่ ตำบลปงน้อย
 • โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตำบลโชคชัย

สถานที่ท่องเที่ยว แก้

 • หอศิลป์ครูจูหลิง
 • วัดห้วยสัก
 • วัดป่าอรัญญวิเวก
 • วัดวังเขียว (เศียรพระพุทธรูปโบราณ)
 • ถ้ำผาตุบ
 • น้ำตกห้วยดีหมี
 • หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเมี่ยนและกะเหรี่ยง ตำบลโชคชัย
 • ฟาร์มแกะดอยหลวง

โบราณสถาน แก้

 • บ่อน้ำทิพย์ วัดห้วยสัก
 • วัดร่องพระเจ้า
 • วัดวังเขียว
 • กู่เบี้ยปงน้อยใต้

บุคคลที่มีชื่อเสียง แก้

 • ครูจูหลิง ปงกันมูล ครูผู้เสียสละ (จากเหตุ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • พระราชวชิราธิการ (หลวงพ่อทวี จิตฺตคุตฺโต) ศิษย์ในองค์หลวงปูแหวน สุจิณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญวิเวก
 • พระครูบาเจ้าเจษฎา จิรสีโล เจ้าอาวาสวัดห้วยสัก
 • ศิลปินนักร้องปู่จ๋านลองไมค์ (พิษณุ บุญยืน)

ระบบชลประทาน แก้

 • เขื่อนห้วยดีหมี
 • เขื่อนห้วยสัก
 • หนองปง (ขนาดใหญ่)

โรงพยาบาล แก้

 • โรงพยาบาลดอยหลวง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงน้อย
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่บง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอย
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าก่อ

ขนส่ง แก้

 • รถ บขส.สาย 962 ดอยหลวง-กรุงเทพ โดยจะวิ่งเส้นทางจากดอยหลวงไปยังกรุงเทพมหานคร ดอยหลวงห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 875 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาวิ่งประมาณ 12 ชั่วโมงการเดินทาง
 • รถเมล์แดง สายเขียงของ-ดอยหลวง-เวียงเชียงรุ้ง-เวียงชัย-เทศบาลนครเชียงราย ใช้ระยะเวลาวิ่งประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที (เข้าสู่ตัวเมืองเชียงราย)
 • รถเมล์แดง 2 สายดอยหลวง-เชียงของ ใช้ระยะเวลาวิ่งประมาณ 1 ชั่วโมง

แม่น้ำที่สำคัญ แก้

 • น้ำแม่กก (แม่น้ำสายใหญ่)
 • แม่น้ำบง (แม่น้ำสายเล็ก)
 • แม่น้ำป่าซางหรือแม่น้ำไร่ (แม่น้ำสายเล็ก)

การเดินทาง แก้

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 (กิ่วพร้าว (แม่จัน) - ปงน้อย (ดอยหลวง) - บ้านแก่น (เชียงของ)) ถนนสายหลักเชื่อมถนนสายเอเซีย AH3
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1271 (ปงน้อย (ดอยหลวง) - เชียงแสน) ถนนสายรองเชื่อม ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1129 (เชียงแสน-เชียงของ)

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอดอยหลวง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 18 ง): 26. 26 มิถุนายน 2539.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-10-07.
 3. จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดเชียงราย ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย