การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ตุลาคม พ.ศ. 2549

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ตุลาคม พ.ศ. 2549 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549[1] เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้งครั้งก่อนหน้า เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 เป็นโมฆะ จึงทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 พร้อมกับได้มีประกาศ คปค. ฉบับที่ 3[2] ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ถูกยกเลิก

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ตุลาคม พ.ศ. 2549
ไทย
← พ.ศ. 2549 (เป็นโมฆะ) การเลือกตั้งถูกยกเลิก พ.ศ. 2550 →

ทั้งหมด 500 ที่นั่งในรัฐสภาไทย
คะแนนเสียง 8,399,144 (บัญชีรายชื่อ)
9,207,230 (แบ่งเขต)
ร้อยละ 29% (บัญชีรายชื่อ)
32% (แบ่งเขต)

(การเลือกตั้งเป็นโมฆะ)

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

รักษาการนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้งถูกยกเลิก

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข