นพคุณ รัฐผไท

นายนพคุณ รัฐผไท (เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2491) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

นพคุณ รัฐผไท
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2491 (72 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติEdit

นพคุณ รัฐผไท เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายเพียว และนางศรีพรรณ วงศ์ตระกูล มีพี่น้อง 7 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนางนงนภัส มีบุตร 2 คน

งานการเมืองEdit

อดีตรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งนายอำเภออำเภอสันป่าตอง และอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย โดยเอาชนะนางอำนวยพร สรรพตานนท์ จากพรรคประชาธิปัตย์ และนายบุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ อดีต ส.ส. 3 สมัย จากพรรคชาติพัฒนา[1][2] และได้รับเลือกตั้งติดต่อกันมาอีก 3 ครั้งโดยไม่เคยสอบตก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรEdit

นพคุณ รัฐผไท ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคพลังประชาชน
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์Edit

อ้างอิงEdit

แหล่งข้อมูลอื่นEdit