วัชรา ณ วังขนาย

สังคม

วัชรา ณ วังขนาย (เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 2 สมัย และเป็นอดีตเลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย

วัชรา ณ วังขนาย
เลขาธิการพรรคเสรีรวมไทย
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (66 ปี)
พรรคการเมืองไทยรักไทย
รวมใจไทยชาติพัฒนา
เสรีรวมไทย (ปัจจุบัน)
คู่สมรสอารีวรรณ ณ วังขนาย

ประวัติ

แก้

นายวัชรา เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายอารีย์ และนางหงำ ชุ้นฟุ้ง [2] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารงานบุคคลจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก[3]

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางอารีวรรณ ณ วังขนาย มีบุตรธิดาด้วยกัน 4 คน

การทำงาน

แก้

นายวัชรา เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท นํ้าตาลวังขนาย จำกัด ในปี 2558 - 2562 และปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัท เกษตรพัทธิรัตน์ จำกัด

งานการเมือง

แก้

นายวัชรา เริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมือง โดยได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 2 ครั้ง ในนามพรรคไทยรักไทย และได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง

ระหว่างการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม และรองโฆษกและกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ต่อมาได้สังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและรองเลขาธิการพรรค[4] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง 2 ครั้ง[5] และในปี 2562 ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 ในนามพรรคเสรีรวมไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 3

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

นายวัชรา ณ วังขนาย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครราชสีมา สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเสรีรวมไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-05-08. สืบค้นเมื่อ 2019-10-17.
  2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายวัชรา ณ วังขนาย[ลิงก์เสีย]
  3. ประวัตินายวัชรา ณ วังขนาย, ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2562)
  4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง แก้ไขประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
  5. 'เสรี'สะอื้น น้ำตาหรือจะสู้น้ำตาล
  6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๓, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔