เทวฤทธิ์ นิกรเทศ

เทวฤทธิ์ นิกรเทศ อดีตโฆษกพรรคกิจสังคม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มที่ 3 สังกัดพรรคกิจสังคม

เทวฤทธิ์ นิกรเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด31 สิงหาคม พ.ศ. 2517 (49 ปี)
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองประชากรไทย (2538 - 2543)
ไทยรักไทย (2543 - 2549)
พลังประชาชน (2550 - 2551)
กิจสังคม (2551 - 2557)
อนาคตใหม่ (2561 - 2563)
เพื่อไทย (2557 - 2561,2564 - ปัจจุบัน)

ประวัติ แก้

เทวฤทธิ์ นิกรเทศ เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2517[1] เป็นบุตรของนายบุญนำ กับนางคำแหวน นิกรเทศ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสิงหราชพิทยาคม ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การทำงาน แก้

เทวฤทธิ์ นิกรเทศ เคยทำงานเป็นวิศวกรประจำบริษัทเอกชนหลายแห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 จึงได้หันเข้าสู่งานการเมือง โดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคไทยรักไทย กระทั่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครในแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3 สังกัดพรรคพลังประชาชน แต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน เทวฤทธิ์ นิกรเทศ จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคกิจสังคม พร้อมกับนายสุวิทย์ คุณกิตติ

เทวฤทธิ์ นิกรเทศ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีส่วนในการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เนื่องจากเป็น ส.ส. ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย[2]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 นายเทวฤทธิ์ ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ[3] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 2 รองจากนายนิพนธ์ คนขยัน[4]

ในปี พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่[5] ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 56 ของพรรค ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาจึงย้ายไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]
  2. "ชาว อ.บึงกาฬ เฮ!! มท.เตรียมเสนอเรื่องเข้า ครม. ยกระดับเป็นจังหวัดที่ 77". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-01-02. สืบค้นเมื่อ 2011-02-03.
  3. "กิจสังคม"แตกส.ส.ย้ายซบชาติพัฒนาฯ+ชาติไทยฯ
  4. การเลือกตั้งนายก อบจ บึงกาฬ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 เก็บถาวร 2014-01-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนสืบค้นวันที่ 4 มกราคม 2555
  5. อดีตส.ส.ไทยรักไทย เปิดตัวร่วมงานพรรค “อนาคตใหม่” ชี้ อุดมการณ์ตรงกัน
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑๐, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑