ประชา ประสพดี

ดร.ประชา ประสพดี (เกิด 31 ตุลาคม 2503) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 7 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

ประชา ประสพดี
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
28 ตุลาคม 2555 – 22 พฤษภาคม 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า ฐานิสร์ เทียนทอง
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2503 (61 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส นันทวรรณ ประสพดี
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด กองอาสารักษาดินแดน
ประจำการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
ยศ นายกองเอก.jpg นายกองเอก

ประวัติแก้ไข

นายกองเอก ดร.ประชา ประสพดี เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายประนอม และนางสมสมัย ประสพดี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, คุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านประวัติครอบครัวสมรสกับนางนันทวรรณ มีบุตร 1 คน มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คน ได้แก่นางนฤมล ธารดำรงค์ อดีต ส.ส. สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน น้องสาว และพันตำรวจเอกวัชรินทร์ ประสพดี ผกก.สภ.พระประแดง น้องชาย[1]

งานการเมืองแก้ไข

เคยลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาหลายครั้งแต่แต่สมัยสังกัดพรรคพลังธรรม แต่มาได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย นายกองเอก ดร.ประชาเป็นข่าวหลายครั้งจากการแถลงในหลายกรณี เช่น พ.ศ. 2546 จากการแถลงขับไล่ ร้อยตำรวจเอก ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ สมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ พ.ศ. 2548 กรณีให้ประมวล รุจนเสรี ขอโทษพรรคไทยรักไทย หลังจากประมวลซึ่งเป็น ส.ส. ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคที่สังกัดอยู่คือพรรคไทยรักไทย ก่อนการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 ดร.ประชาถูกคนร้ายลอบยิงจนได้รับบาดเจ็บ[2] หลังจากนั้นนายประชาได้ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้ง

ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[3] (ครม.ยิ่งลักษณ์ 3)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ประชา ประสพดี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคไทยรักไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคไทยรักไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดพรรคเพื่อไทย

คดีความแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2559 พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ได้แจ้งข้อหา ใช้ ตั้ง วิทยุโทรคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยพบว่า มีการติดตั้งวิทยุสื่อสาร ซึ่งมีใบอนุญาตเอกชน แต่กลับใช้คลื่นความถี่ราชการทหาร ตำรวจ[4]และแจ้งข้อหามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มี ใช้ ทำ ตั้ง ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อสร้างอาคาร (ท่าเทียบเรือ) โดยไม่ได้รับอนุญาต[5]และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวหานายกองเอก ดร.ประชา ประสพดี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทย ว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 มติปปช.เสนอให้ถอดถอนออกจากราชการ[6]กรณีแทรกแซงองค์การตลาดซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติถอดถอน 182 เสียง ไม่ถอดถอน 7 เสียง สรุปว่าสนช.มีมติถอดถอน ดร.ประชาออกจากตำแหน่ง จึงเป็นผลให้นายประชาต้องถูกตัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งใดในทางการเมืองหรือในหน่วยงานของรัฐหรือการรับราชการเป็นเวลา 5 ปี[7]นับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

ดร.ประชา ประสพดี ได้รับพระราชทานยศนายกองเอกแห่งกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองเอก ดร.ประชา ประสพดี[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.springnewstv.tv/th/news/detail.php?gid=3&id=6569[ลิงก์เสีย]
 2. มือปืนประกบรัวยิง"ประชา ประสพดี"บาดเจ็บ
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3)
 4. http://www.matichon.co.th/news/133076
 5. http://www.thairath.co.th/content/619594
 6. https://www.isranews.org/isranews-news/item/47500-nacc_5179dd.html
 7. http://www.posttoday.com/politic/449432
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/005/18.PDF
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข