สุชาติ ลายน้ำเงิน

สุชาติ ลายน้ำเงิน (เกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2502) เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 2 สมัย

สุชาติ ลายน้ำเงิน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 ธันวาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 222 วัน)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
เขตเลือกตั้งเขต 3 (2548–2549)
เขต 1 (2550–2554)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 มกราคม พ.ศ. 2505 (62 ปี)
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย
พรรคการเมืองเพื่อไทย (2550–ปัจจุบัน)

ประวัติ

แก้

สุชาติ ลายน้ำเงิน เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2502 เป็นชาวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

งานการเมือง

แก้

สุชาติ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2566 ในจังหวัดลพบุรี เขต 3 สังกัดพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง [2] โดยพ่ายแพ้ให้กับ มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
  2. โค้งสุดท้าย "สุชาติ ลายน้ำเงิน" ลูกชาวนาใช้รถจักรยานยนต์ลงพื้นที่อ้อนขอคะแนนเสียง
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๓๗, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๔๘, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘