วาสิต พยัคฆบุตร (9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 — ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 7 สมัย พ.ศ. 2535, 2538, 2539, 2544, 2548, 2550, 2554 สังกัดพรรคชาติไทย พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

วาสิต พยัคฆบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 (67 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

นายวาสิต พยัคฆบุตร เกิดที่ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นบุตรของนายประพันธ์ พยัคฆบุตร อดีต ส.ส. ลำปาง และนางวิยะดา พยัคฆบุตร สมรสกับนางประภาศรี พยัคฆบุตร มีบุตร 3 คน

นายวาสิต พยัคฆบุตร จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโททางการปกครองจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข