นายปวีณ แซ่จึง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ[1] สังกัดพรรคเพื่อไทย และอดีตประธานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร

ปวีณ แซ่จึง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 ธันวาคม พ.ศ. 2492 (71 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส ผ่องศรี แซ่จึง
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ปวีณ แซ่จึง เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2492 เป็นบุตรของนายเป่งยู กับนางหมุ่ย แซ่จึง สมรสกับนางผ่องศรี แซ่จึง (สกุลเดิม เย็นใจ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ มีธิดา 4 คน[2]

ปวีณ แซ่จึง สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการจัดการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสาขาศิลปศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏสุรินทร์ และได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานแก้ไข

ปวีณ แซ่จึง เป็นสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เคยดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ ในสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้ง ในพื้นที่เดิมของนางผ่องศรี แซ่จึง ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกตั้งในสังกัดพรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย รวมถึงในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ด้วย

ปวีณ แซ่จึง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 26[3] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพึงมีตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข