อนุสรณ์ ปั้นทอง

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เป็นอดีตประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

อนุสรณ์ ปั้นทอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2506 (57 ปี)
ประเทศไทย
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส ธัญนันท์ ปั้นทอง

ประวัติแก้ไข

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของ นายสงวน ปั้นทอง และนางอำนวย สุนทราสา (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า) [1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฏพระนคร สาขาการพัฒนาชุมชน และปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล[2] ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางธัญนันท์ มีบุตร 1 คน

การทำงานแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข