เปิดเมนูหลัก

บุญลือ ประเสริฐโสภา

ประวัติแก้ไข

บุญลือ ประเสริฐโสภา เกิดเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2511 บุตรชายนายบุญชู และนางสนิท ประเสริฐโสภา ชีวิตการเมืองเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เคยถูกจำกัดสิทธิห้ามมิให้ลงสมัครรับเลือกตั้งจากศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากเกิดคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551 ซึ่งนายบุญลือมีตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนที่ถูกยุบ[1]

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี (3 สมัย)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ดูแลกองทุนหมู่บ้าน
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • รองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล)
 • เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)
 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (2 วาระ)
 • สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี เขตอำเภอดำเนินสะดวก
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
 • ผู้สื่อข่าวสายอาชญากรรม หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
 • ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด [2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข