พินิจ จันทร์สมบูรณ์

นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี 3 สมัย และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

พินิจ จันทร์สมบูรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เสียชีวิต3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (58 ปี)
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
พรรคการเมืองพรรคเพื่อไทย
คู่สมรสนางนิภา จันทร์สมบูรณ์

ประวัติ แก้

พินิจ จันทร์สมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายประยูร กับนางเล็ก จันทร์สมบูรณ์[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางนิภา จันทร์สมบูรณ์ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน

พินิจ จันทร์สมบูรณ์ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สิริอายุรวม 58 ปี [2]

งานการเมือง แก้

พินิจ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคพลังธรรม และได้รับติดต่อกัน รวม 3 ครั้ง

พินิจ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 65 สังกัดพรรคไทยรักไทย เมื่อ พ.ศ. 2544 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาพลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ลาออก พินิจจึงได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นแทน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

พินิจ จันทร์สมบูรณ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคพลังธรรม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคพลังธรรม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคพลังธรรม
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย (เลื่อนแทน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย] กรมการปกครอง
  2. มะเร็งคร่าชีวิต'พินิจ จันทร์สมบูรณ์'ส.ส.กาญจน์ฯจอมสมถะ
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๒, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗