พลกฤษณ์ หงษ์ทอง

นายพลกฤษณ์ หงษ์ทอง เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (ชวน 2) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคกิจสังคม 2 สมัย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย

พลกฤษณ์ หงษ์ทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 กันยายน พ.ศ. 2496 (67 ปี)
จังหวัดพิจิตร
คู่สมรส อัญชลี หงษ์ทอง

ประวัติแก้ไข

พลกฤษณ์ หงษ์ทอง เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2496[1] เป็นน้องชายของคุณหญิงธิดา พงษ์พานิช ภริยานายมนตรี พงษ์พานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

พลกฤษณ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคกิจสังคม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2539 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544[2] และ พ.ศ. 2548 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งทั้งสองสมัย

พลกฤษณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2540

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พลกฤษณ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดพรรคกิจสังคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข