หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคไทยรักไทย อดีตหัวหน้า พรรคภราดรภาพ ปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคภราดรภาพ

หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
เขต 14
ดำรงตำแหน่ง
6 มกราคม พ.ศ. 2544 – 5 มกราคม พ.ศ. 2548
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 มกราคม พ.ศ. 2496 (67 ปี)
พรรคการเมือง ภราดรภาพ

ประวัติแก้ไข

ม.ร.ว.ดำรงดิศ เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2496 เป็นโอรสใน หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล กับหม่อมฉวีทิพ ดิศกุล ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยเซนต์วินเซ็น และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมาแชล[1]

การทำงานแก้ไข

ม.ร.ว.ดำรงดิศ ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ[2] ต่อมาได้หันเข้าสู่งานการเมือง และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง) สังกัดพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกในระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 26 สังกัดพรรคไทยรักไทย[3] และมีตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคทึ่ถูกตัดสิทธิ์ในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549 อีกด้วย

ในการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ลงสมัครแบบแบ่งเขต ในนามพรรคชาติพัฒนา [4]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข