อาภาภรณ์ พุทธปวน

นางสาวอาภาภรณ์ พุทธปวน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน 2 สมัย ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย

อาภาภรณ์ พุทธปวน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 ธันวาคม พ.ศ. 2515 (48 ปี)
จังหวัดลำพูน ประเทศไทย
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ (2561-ปัจจุบัน)
เพื่อแผ่นดิน (2550-2555)

ไทยรักไทย (2543-2550)

ประวัติแก้ไข

อาภาภรณ์ พุทธปวน เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2515[1] เป็นบุตรของนายศรีทร ใจใหญ่ กับนางอำพิน พุทธปวน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2536[2]

อาภาภรณ์ พุทธปวน มีศักดิ์เป็นหลาน (น้า) ของ รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่

การทำงานแก้ไข

อาภาภรณ์ พุทธปวน เริ่มเข้าสู่การเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน 32,004 คะแนน ต่อมาได้รับเลือกตั้งสมัยที่ 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคไทยรักไทยเช่นเดิม และได้รับเลือกตั้งเป็นลำดับที่ 1 ของเขตเลือกตั้ง ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้ย้ายมาลงสมัครในสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน[3] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง กระทั่งมีการเลือกตั้งซ่อมแทนนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง แต่ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่ 3 ได้คะแนน 17,041 คะแนน แพ้ให้นายขยัน วิพรหมชัย จากพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้คะแนน 102,785 คะแนน และนายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล จากพรรคเพื่อไทย ที่ได้คะแนน 93,522 คะแนน[4]

นางสาวอาภาภรณ์ เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็น "ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" ในปี พ.ศ. 2552 ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[5]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข