ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย (ชื่อเดิม : ประเสริฐ เด่นนภาลัย)[1] เป็นนักการเมืองชาวไทย และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย

ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย
150 px
ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 26 มกราคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
จังหวัดสมุทรปราการ
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ที่จังหวัดสมุทรปราการ นายประเสริฐจบการศึกษาระดับอนุปริญญา อุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ จากเทคนิคกรุงเทพ จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นายประเสริฐ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยนับตั้งแต่ลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทยใน พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2548 และในนามพรรคพลังประชาชนใน พ.ศ. 2550 ก่อนที่พรรคจะถูกยุบและย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย

นายประเสริฐ เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ร่วมการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยนายประเสริฐเป็นผู้ตั้งฉายาให้แก่รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ว่า "รัฐบาลห้าสี"[2] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสภาผู้แทนราษฎร

ประวัติการทำงานแก้ไข

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2544, 2548, 2550 และ 2554
  • ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข