เปิดเมนูหลัก

นายวิทยา ทรงคำ (เกิด 29 ตุลาคม พ.ศ. 2498) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย และเป็นอดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่[1]

วิทยา ทรงคำ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 4
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 ตุลาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

วิทยา ทรงคำ เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายติ๊บ และนางคำปัน ทรงคำ มีพี่น้อง 2 คน สำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมรสกับนางจุรีรัตน์ มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

ก่อนลงสนามเลือกตั้งนายวิทยารับราชการครู ต่อมาปี พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในสังกัดพรรคไทยรักไทย โดยสามารถเอาชนะนางกิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ จากพรรคความหวังใหม่ อดีต ส.ส. 2 สมัย และนายมอนอินทร์ รินคำ จากพรรคชาติไทย อดีต ส.ส. 2 สมัยเช่นเดียวกันได้[2][3] หลังจากนั้นได้รับเลือกตั้งติดต่อกันมาอีก 3 ครั้ง

ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วิทยา ทรงคำ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคพลังประชาชน
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข