อนงค์วรรณ เทพสุทิน

อนงค์วรรณ เทพสุทิน (สกุลเดิม : พุกประเสริฐ) ประธานสโมสรฟุตบอลสุโขทัย[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอดีตหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย

อนงค์วรรณ เทพสุทิน
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
อนงค์วรรณ เทพสุทิน ขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ถัดไป สุวิทย์ คุณกิตติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 21 กันยายน พ.ศ. 2501 (64 ปี)
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
พรรค เพื่อไทย (2556-?),(2566-ปัจจุบัน)
มัชฌิมาธิปไตย (2550 - 2551)
ประชาราช (2549-2550)
ไทยรักไทย (2543 - 2549)
คู่สมรส สมศักดิ์ เทพสุทิน
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

อนงค์วรรณ เทพสุทิน (สกุลเดิม : พุกประเสริฐ) เกิดวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2501 ที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย[2] มีชื่อเล่นว่า เป้า บุคคลในแวดวงการเมืองหรือสื่อมวลชนนิยมเรียกว่า เจ๊เป้า สมรสกับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวณัฐธิดา เทพสุทิน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท ERNST & YOUNG และ นายเทิดไท เทพสุทิน ศึกษาอยู่ที่ Guildford Grammar School ประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาแก้ไข

อนงค์วรรณ เทพสุทิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบัน) และระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำงานแก้ไข

อนงค์วรรณ เทพสุทิน เริ่มรับราชการครูเมื่อปี พ.ศ. 2524 ที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 จึงได้โอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย และในปี พ.ศ. 2538 จึงได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการ ในสังกัดกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และลาออกจากราชการในปี พ.ศ. 2544 เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง

การเมืองแก้ไข

อนงค์วรรณ เทพสุทิน เข้าสู่งานการเมืองในปี พ.ศ. 2544 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ในเขต 1 จังหวัดสุโขทัย สังกัดพรรคไทยรักไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสุโขทัย สมัยที่ 2 และเป็นประธานชมรม ส.ส.หญิงพรรคไทยรักไทยด้วย ต่อมาก่อนการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคประชาราช และได้รับตำแหน่งเลขาธิการพรรค แต่เกิดความขัดแย้งภายในพรรค จึงได้แยกตัวออกมาจัดตั้งพรรคการเมือง คือ พรรคมัชฌิมาธิปไตย และรับตำแหน่งหัวหน้าพรรค

ในปี พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์[3] แต่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551[4] คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แจ้งข้อกล่าวหาว่า อนงค์วรรณ เทพสุทิน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อลดผลกระทบ ภาวะวิกฤติโลกร้อน วงเงินงบประมาณปี 2551 จำนวน 770 บ้านบาท กรณีการก่อสร้างฝายต้นน้ำ แบบผสมผสานและการเพาะชำ/ปลูกหญ้าแฝก โดยมิชอบ และหักเงินโครงการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ สำหรับตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ จำนวน 4 คดี [5][6]

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญแก้ไข

 • พ.ศ. 2546 ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คู่สมรสคณะรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2547 ประธานคณะทำงานพิจารณาจัดนิทรรศการในอาคารศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการของคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2547 ประธานจัดงานแก้วตาดวงใจเทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 ถ่ายทอดสดทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี

เกียรติประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2545
  • ได้รับเครื่องหมายความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ จากกองทัพเรือ
  • ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ ในเกียรติคุณได้ประกอบคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่น อดทน และเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่องานอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
  • ได้รับเกียรติเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ ของกองทัพอากาศ
  • ได้รับเกียรติจากการได้ประกอบคุณประโยชน์แก่กองทัพบกไทย แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกพลร่มสัมพันธ์เบื้องสูงกิตติศักดิ์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
 • พ.ศ. 2546 : ได้รับแหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็ก จากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • พ.ศ. 2549 : ได้รับเกียรติบัตรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สัมผัสชีวิต ‘ดร.อนงค์วรรณ เทพสุทิน’ ในบทบาท ประธานสโมสรสุโขทัย เอฟซี
 2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. เก็บถาวร 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
 4. "เปิดชื่อ 109 กก.บริหาร "พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ" ถูกยุบ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-18. สืบค้นเมื่อ 2011-06-10.
 5. https://www.isranews.org/investigative/investigate-procure/item/47526-news_47526.html
 6. 'สมศักดิ์' โอด 12 ปี ปปช.เพิ่งแจ้งข้อหา-ไม่เคยเชิญ 'อนงค์วรรณ' ชี้แจง พร้อมให้ข้อมูล 3 ส.ค.นี้
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔