วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง

วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 สมัย ปัจจุบันสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ

วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 มีนาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
พรรคการเมืองรวมไทยสร้างชาติ

ประวัติ แก้

วิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2494 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จากประเทศฟิลิปปินส์ ระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จากสหรัฐอเมริกา

วิทยา เข้าสู่งานการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งและได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 10 มกรา[1] ต่อมาได้ย้ายออกจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมกับสมาชิกในกลุ่ม 10 มกรา และจัดตั้งพรรคการเมืองในชื่อ พรรคประชาชน[2] แต่เขาไม่ได้รับเลือกตั้งในครั้งใน กระทั่งได้รับเลือกตั้งสมัยที่ 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 ในนามพรรคความหวังใหม่ ต่อมาพรรความหวังใหม่ยุบรวมเข้ากับพรรคไทยรักไทย ในนามกลุ่มวังน้ำเย็น นายวิทยาจึงได้ลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สมัยที่ 4 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 นายวิทยาย้ายไปลงสมัครในนามพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาลงสมัครในนามพรรคเสียงประชาชน[3] แต่การเลือกตั้งเป็นโฆษะ และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้ลงสมัครในนามพรรคพลังท้องถิ่นไท[4][5] แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. บทเรียนสอนไม่จำ 32ปี กลุ่ม "10 มกรา" คนประชาธิปัตย์ ซ้ำรอยเสี้ยมกันเอง
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคประชาชนเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค
  3. http://www.khonthai.com/Election/ss24/Gen_Gen/46_xx.htm[ลิงก์เสีย]
  4. “ฟิลม์ รัฐภูมิ”นั่งรองโฆษกพลังท้องถิ่นไท
  5. ‘เกรียงไกร-วิทยา’รุกหนัก เร่งเครื่องหาเสียงโค้งสุดท้าย นำ‘พทท.’ทวงเก้าอี้กาฬสินธุ์
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน[ลิงก์เสีย], เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๑๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๑, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔