เจริญ จรรย์โกมล

เจริญ จรรย์โกมล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ 7 สมัย สังกัดพรรคเพื่อไทย

เจริญ จรรย์โกมล
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม 2554 – 9 ธันวาคม 2556
ดำรงตำแหน่งร่วมกับวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
ก่อนหน้าสามารถ แก้วมีชัย
ถัดไปสุชาติ ตันเจริญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 เมษายน พ.ศ. 2503 (63 ปี)
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย
พรรคการเมืองความหวังใหม่ (2533 — 2535)
ชาติไทย (2535 — 2545)
ไทยรักไทย (2545 — 2549)
พลังประชาชน (2549 — 2551)
เพื่อไทย (2551 — 2561,2562 — 2566)
ไทยรักษาชาติ (2561 — 2562)

ประวัติ แก้ไข

เจริญ จรรย์โกมล (ชื่อเล่น ป๋อง) [1] เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2503 ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ[2]เป็นบุตรของบุญ กับแพร จรรย์โกมล[3] จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนภูมิวิทยา จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนภูเขียว และจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เจริญเริ่มมีแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองเมื่อได้เข้าไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และได้ทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย อาทิเช่น เคยลงสมัครเป็นประธานชมรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง เคยเป็นนักโต้วาทีตัวแทนมหาวิทยาลัย เคยร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยในช่วงที่เป็นนักศึกษา เช่น เข้าอบรมรับฟังนโยบายพรรค เดินติดโปสเตอร์ช่วยพรรคหาเสียง โดยนายเจริญมีความชื่นชอบในแนวคิดและหลักการของพันเอก สมคิด ศรีสังคม หัวหน้าพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย และได้ยึดเป็นต้นแบบในการเจริญรอยตาม

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เขาและบุตรชาย นาย ธนกฤต จรรย์โกมล ได้เดินทางสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย

การทำงาน แก้ไข

เจริญ จรรย์โกมล ประกอบอาชีพเป็นทนายความ และเริ่มต้นเข้าสู่งานการเมืองโดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ ในการเลือกตั้ง เดือนกันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคชาติไทย ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคความหวังใหม่ พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทยตามลำดับ

เจริญ จรรย์โกมล เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร 3 คณะ คือ ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม และประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1[4]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักษาชาติ ลำดับที่ 12 แต่พรรคไทยรักษาชาติ ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคก่อนวันเลือกตั้ง[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. เจริญ จรรย์โกมล ย้อนชีวิตเด็กบ้านนอกสู่รองประธานสภา มติชนออนไลน์
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. เก็บถาวร 2012-11-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง
  3. รายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557[ลิงก์เสีย]
  4. เจริญ จรรย์โกมล รองปธ.สภาคนที่ 1
  5. เปิด 108 รายชื่อผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ไทยรักษาชาติ ติดบ่วงยุบพรรค
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๙, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข