เรวัต สิรินุกุล

นายเรวัต สิรินุกุล (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 - 26 กันยายน พ.ศ. 2564) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี 9 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน

เรวัต สิรินุกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เสียชีวิต26 กันยายน พ.ศ. 2564 (85 ปี)
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
พรรคการเมืองพรรคเสรีรวมไทย

ประวัติ แก้

นายเรวัต สิรินุกุล (ชื่อเดิม : เรวัต ศิริศิลวัตนุกุล) เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของนายเองเฮา และนางกิมเฮง สิรินุกุล สำเร็จการศึกษาพาณิชยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรวัต เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 หลังเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สิริอายุได้ 85 ปี

งานการเมือง แก้

อดีตเคยเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ สาขาท่าเรือ[1] ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งและได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 ในสังกัดพรรคกิจสังคม จนได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2550 รวม 10 สมัยในสังกัดพรรคต่างๆ อาทิ พรรคกิจประชาคม พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชนตามลำดับ [2] เขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคกิจประชาคม ในปี พ.ศ. 2529[3]

เรวัต ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 114 สังกัดพรรคเพื่อไทย เมื่อ พ.ศ. 2554 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

เรวัต สิรินุกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 10 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคกิจประชาคม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคไทยรักไทย
 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 แบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7 สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541) (เลื่อนแทน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
 2. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคกิจประชาคม ตามนัยมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร ภาพเครื่องหมาย ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และนโยบายของพรรค)
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐