นายเรวัต สิรินุกุล (เกิด 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี 9 สมัย และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน

เรวัต สิรินุกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 (84 ปี)
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
พรรคการเมือง พรรคเพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

นายเรวัต สิรินุกุล (ชื่อเดิม : เรวัต ศิริศิลวัตนุกุล) เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายเองเฮา และนางกิมเฮง สิรินุกุล[1] สำเร็จการศึกษาพาณิชยศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ สาขาท่าเรือ[2] ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 และได้รับเลือกติดต่อกัน จนถึง พ.ศ. 2550 รวม 10 สมัย [3] เขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคกิจประชาคม ในปี พ.ศ. 2529[4]

เรวัต ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 114 สังกัดพรรคเพื่อไทย เมื่อ พ.ศ. 2554 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เรวัต สิรินุกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 10 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคกิจประชาคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดพรรคไทยรักไทย
  10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 แบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 7 สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541) (เลื่อนแทน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข