ภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันกำลังถูกจำคุกเนื่องจากคดีจำนำข้าว

ภูมิ สาระผล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า อลงกรณ์ พลบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 (64 ปี)
จังหวัดขอนแก่น
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส นางอรอนงค์ สาระผล

ประวัติแก้ไข

ภูมิ สาระผล เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ที่จังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรของนายคำดี กับนางไสว สาระผล จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[1]

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับครูอรอนงค์ สาระผล (สกุลเดิม วงศ์ก่อ) อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวภณิดา สาระผล และนายภพพล สาระผล[2]

การทำงานแก้ไข

ภูมิ สาระผล ประกอบอาชีพเป็นทนายความ ก่อนจะเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[3]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[4] แต่จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยสำนักเอแบคโพล เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เขาเป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก เป็นลำดับที่ 4[5] จนกระทั่งเขาถูกปรับออกจากตำแหน่งในเวลาต่อมา

การทุจริตจำนำข้าวแก้ไข

ดูบทความหลักที่: คดีระบายข้าวจีทูจี

ผลจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทำให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูลความผิดเขา พร้อมกับนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กับพวกรวม 21 ราย เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2558 กรณีการทุจริตต่อหน้าที่ในการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในโครงการรับจำนำข้าว[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง
  2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี
  3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2545 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
  4. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 2
  5. เปิดชื่อ 10 อันดับรัฐมนตรีที่ปชช.พอใจและ 10 อันดับรมต. โลกลืม
  6. มติปปช.เอกฉันท์ฟันบุญทรงร่วมกับพวกทุจริต
  7. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖) เล่ม 120 ตอนที่ 19ข วันที่ 1 ธันวาคม 2546
  8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/B/017V001/1_1.PDF

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข