ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล

ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล เป็นวิศวกรโยธาชาวไทย เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม 1 สมัย และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบสัดส่วน

ประวัติ แก้

ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 สำเร็จการศึกษาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโครงสร้าง) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชัยวัฒน์ เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2548 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ[1]

การทำงาน แก้

ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล เป็นวิศวกรโยธาชาวไทย และเป็นเจ้าของธุรกิจสถานบริการน้ำมันในจังหวัดนครพนม เข้าสู่งานการเมืองในปี พ.ศ. 2544 โดยการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก ไพจิต ศรีวรขาน จากพรรคความหวังใหม่ ถูกใบแดง โดยนายชัยวัฒน์ เป็น 1 ใน 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้[2]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย ลำดับที่ 59 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3 สังกัดพรรคพลังประชาชน ลำดับที่ 8 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ต่อมาในปี 2551 นายศรีเมือง เจริญศิริ ลาออกจากสมาชิกภาพ ส.ส. ส่งผลให้นายชัยวัฒน์ ได้เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน[3][4]

ในปี 2554 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 103[5] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ชัยวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครพนม สังกัดพรรคราษฎร
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 แบบสัดส่วน สังกัดพรรคพลังประชาชน (เลื่อนแทน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มจพ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-09. สืบค้นเมื่อ 2021-07-01.
  2. นิทัศน์การเมืองไทยฉบับ พรรคการเมือง EP. 4 - “พรรคราษฎร” พรรคของวัฒนา? (และกลุ่มปากน้ำ)
  3. "ศรีเมือง เจริญศิริ" ลาออกจาก ส.ส.สัดส่วน มีผลพรุ่งนี้
  4. "ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 2022-06-05.
  5. เปิดปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย เทียบปี 54 ใครขึ้นใครลงใครใหม่
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-06-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๓๙, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗