เปิดเมนูหลัก

นายสากล ม่วงศิริ (เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2514) เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 4 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

สากล ม่วงศิริ
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 (48 ปี)
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นายสากล ม่วงศิริ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เป็นบุตรของนายประเสริฐ ม่วงศิริ และ นางรัตนา ม่วงศิริ[1] และเป็นน้องชายของพันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมืองแก้ไข

สากล ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งดังกล่าว และได้รับเลือกติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) รวม 4 สมัย [2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สากล ม่วงศิริ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข