เปิดเมนูหลัก

นายสากล ม่วงศิริ (เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2514) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 4 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

สากล ม่วงศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 (48 ปี)
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นายสากล ม่วงศิริ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เป็นบุตรของนายประเสริฐ ม่วงศิริ และ นางรัตนา ม่วงศิริ[1] และเป็นน้องชายของพันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมืองแก้ไข

สากล ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งดังกล่าว และได้รับเลือกติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) รวม 4 สมัย [2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สากล ม่วงศิริ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข