เปิดเมนูหลัก

พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ (เกิด 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2512) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 1 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 (50 ปี)
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512[1] เป็นบุตรของนายประเสริฐ ม่วงศิริ กับ นางรัตนา ม่วงศิริ และเป็นพี่ชายของนายสากล ม่วงศิริ สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดหนัง ระดับมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงานแก้ไข

พันตำรวจเอกสามารถ เคยรับราชการเป็นนายแพทย์สัญญาบัตร 5 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ[2]

งานการเมืองแก้ไข

พันตำรวจเอกสามารถ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือก รวม 1 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข