สามารถ ม่วงศิริ

พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ (เกิด 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 1 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 (51 ปี)
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
ลายมือชื่อ


ประวัติแก้ไข

พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2512[1] เป็นบุตรของนายประเสริฐ ม่วงศิริ กับ นางรัตนา ม่วงศิริ และเป็นพี่ชายของนายสากล ม่วงศิริ

การศึกษา และวุฒิกิตติมศักดิ์ แก้ไข

• ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนป้วยฮั้วกงฮัก

• ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดหนัง

• มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

• ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ประกาศนียบัตร วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล

• วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ

• Visiting fellow in Hip and Knee Service, Hospital for Special Surgery, New York, U.S.

• แพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

• การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 40 วิทยาลัยการตำรวจ

• การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า


การทำงานแก้ไข

• นายแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกลาง กรมราชทัณฑ์

• นายแพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ

• นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

• กรรมการชมรมศัลยแพทย์ข้อเข่าข้อสะโพก แห่งประเทศไทย

• หัวหน้าศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

• ประธานศูนย์ความเป็นเลิศการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โรงพยาบาลตำรวจ

• หัวหน้าทีมปฏิบัติการ โรงพยาบาลตำรวจ ภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่า จ.เชียงราย

งานการเมืองแก้ไข

พันตำรวจเอกสามารถ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือก รวม 1 สมัย

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖

• เลขานุการ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

• รองประธาน คณะอนุกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร

• คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาผู้แทนราษฎร


สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พันตำรวจเอกสามารถ ม่วงศิริ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข