นายนิยม ช่างพินิจ (เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2508) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

นิยม ช่างพินิจ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 4
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2508 (54 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส กัญญาพัชร ช่างพินิจ[1]

ประวัติแก้ไข

นิยม ช่างพินิจ เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2508 เป็นบุตรของนายยิ้ม และนางกรี ช่างพินิจ มีพี่น้อง 8 คน เป็นบุตรคนที่ 7 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากสถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม และปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางกัญญาพัชร มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 2 สมัย ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน รวม 3 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นิยม ช่างพินิจ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคพลังประชาชน
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดพิษณุโลก สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข