พีระเพชร ศิริกุล

พีระเพชร ศิริกุล (เกิด 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 สมัย

พีระเพชร ศิริกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (69 ปี)
จังหวัดกาฬสินธุ์
พรรคการเมืองความหวังใหม่ (2544–2545)
ไทยรักไทย (2545–2550)
เพื่อไทย (2551–ปัจจุบัน)
คู่สมรสชินตา ศิริกุล

ประวัติ

แก้

พีระเพชร ศิริกุล เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายประสพ และนางวงเดือน ศิริกุล มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม และปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมรสกับนางชินตา มีบุตร 3 คน

งานการเมือง

แก้

อดีตรับราชการครู ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้บริหารโรงเรียน พ.ศ. 2544 ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ในสังกัดพรรคความหวังใหม่ แทนนายเงิน ไชยศิวามงคล ที่ย้ายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย โดยนายพีระเพชรได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก เอาชนะนายเงินไป 5,000 คะแนน ต่อมา พ.ศ. 2548 นายพีระเพชรย้ายไปลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย นับจากนั้นได้รับการเลือกตั้งติดต่อกันมาอีก 3 ครั้ง โดยไม่เคยสอบตก

พีระเพชร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬาใน สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

พีระเพชร ศิริกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคความหวังใหม่
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้