พีระเพชร ศิริกุล

นายพีระเพชร รักเกียจขจรกุล (เกิด 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์ เขต 4 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สมัย

พีระเพชร ศิริกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (65 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

พ.ศ. 2535 ในสังกัดพรรคเพื่อไทย ปัจจุบันสังกัด พรรคเพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

พีระเพชร ศิริกุล เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายประสพ และนางวงเดือน ศิริกุล มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม และปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมรสกับนางชินตา มีบุตร 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตรับราชการครู ตำแหน่งสุดท้ายคือผู้บริหารโรงเรียน พ.ศ. 2544 ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก ในสังกัดพรรคความหวังใหม่ แทนนายเงิน ไชยศิวามงคล ที่ย้ายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย โดยนายพีระเพชรได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก เอาชนะนายเงินไป 5,000 คะแนน ต่อมา พ.ศ. 2548 นายพีระเพชรย้ายไปลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย นับจากนั้นได้รับการเลือกตั้งติดต่อกันมาอีก 3 ครั้ง โดยไม่เคยสอบตก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

พีระเพชร ศิริกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคความหวังใหม่
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข