คมเดช ไชยศิวามงคล

นายคมเดช ไชยศิวามงคล (เกิด 7 มกราคม พ.ศ. 2498, ชื่อเดิม:เงิน ไชยศิวามงคล) เป็นนักการเมืองชาวไทย และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

คมเดช ไชยศิวามงคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 มกราคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
พรรคการเมืองเพื่อไทย

ประวัติ

แก้

คมเดช ไชยศิวามงคล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายเชี่ยวชัย และนางนิภา ไชยศิวามงคล มีพี่น้อง 7 คน สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบุตรนอกสมรส 1 คน

งานการเมือง

แก้

อดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2538 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก และได้รับเลือกอีกครั้งในปี พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคความหวังใหม่ ต่อมา พ.ศ. 2544 ย้ายมาลงสมัครในนามพรรคไทยรักไทย แต่พ่ายให้กับนายพีระเพชร ศิริกุล จากพรรคความหวังใหม่

พ.ศ. 2550 ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในสังกัดพรรคพลังประชาชน และปี พ.ศ. 2554 ได้รับการเลือกตั้งในสังกัดพรรคเพื่อไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

คมเดช ไชยศิวามงคล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคความหวังใหม่
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้