ศุภมาส อิศรภักดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศุภมาส อิศรภักดี ม.ป.ช. ม.ว.ม. (เกิด 3 เมษายน พ.ศ. 2516) ชื่อเล่น ผึ้ง เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรัฐบาล เศรษฐา ทวีสิน และเหรัญญิกพรรคภูมิใจไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร

ศุภมาส อิศรภักดี
ศุภมาส ใน พ.ศ. 2566
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน พ.ศ. 2566
(0 ปี 295 วัน)
นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน
ก่อนหน้าเอนก เหล่าธรรมทัศน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 เมษายน พ.ศ. 2516 (51 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองภูมิใจไทย (2551–ปัจจุบัน)
พลังประชาชน (2550–2551)
ไทยรักไทย (2543–2550)
คู่สมรสพ.ต.อ.ล้ำพันธุ์ พรรธนประเทศ
ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาชีพนักการเมือง
ลายมือชื่อ
ชื่อเล่นผึ้ง

การศึกษา

แก้
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร เมื่อปีพ.ศ. 2543
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ. 2538

ประวัติการเลือกตั้ง

แก้

ศุภมาส อิศรภักดี ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 13 (หลักสี่) พรรคไทยรักไทย ในปีพ.ศ. 2544 และ ปี พ.ศ. 2548 ต่อมาได้ลงสมัครเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทย โดยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร เขต 11 แพ้คะแนนนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 9[2] และในปี 2562 เธอได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

ศุภมาส อิศรภักดี เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ตำแหน่งโฆษกพรรค ในสมัยของอนุทิน ชาญวีรกูล เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555 [3] ต่อมาเธอได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน ในปี 2566[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-05-08. สืบค้นเมื่อ 2019-06-03.
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคภูมิใจไทย)
  3. มติภูมิใจไทยเลือก‘อนุทิน’ นั่งหัวหน้าพรรค - ‘บุญจง’ รอง[ลิงก์เสีย]
  4. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี "เศรษฐา" นายกฯ ควบ "รมว.คลัง"
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๒๕, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
ก่อนหน้า ศุภมาส อิศรภักดี ถัดไป
เอนก เหล่าธรรมทัศน์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ครม. 63)
(1 กันยายน พ.ศ. 2566 — ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ