ทศพล สังขทรัพย์

นายทศพล สังขทรัพย์ (เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2499) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย 7 สมัย

ทศพล สังขทรัพย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 มกราคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พรรคการเมือง พรรคภูมิใจไทย
คู่สมรส นางพัฒนา สังขทรัพย์

ประวัติแก้ไข

นายทศพล สังขทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของพันตำรวจเอกกฤช สังขทรัพย์ และ นางสมบูรณ์ สังขทรัพย์[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมรสกับนางพัฒนา สังขทรัพย์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย มีบุตรชาย 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

ทศพล เคยทำงานเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค[2] ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยครั้งแรก ใน พ.ศ. 2524 สังกัดพรรคชาติไทย แทนบิดา ที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์เบลล์ตกที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2524 ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งดังกล่าว และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2548 รวม 7 สมัย [3]

พ.ศ. 2550 เขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

ในปี พ.ศ. 2555 ทศพลได้สมัครเข้าร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ทศพล สังขทรัพย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 7 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2524 (เลือกตั้งซ่อม) จังหวัดเลย สังกัดพรรคชาติไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดเลย สังกัดพรรคชาติไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดเลย สังกัดพรรคชาติไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดเลย สังกัดพรรคชาติไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดเลย สังกัดพรรคชาติไทย
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดเลย สังกัดพรรคไทยรักไทย
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดเลย สังกัดพรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
 2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดเลย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2551
 3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร