ธวัชชัย สุทธิบงกช

ธวัชชัย สุทธิบงกช เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย[1] อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนศรีวิกรม์

ประวัติแก้ไข

ธวัชชัย สุทธิบงกช เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 เขาเป็นผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนสุทธิบงกช เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย จบการศึกษาคุรุศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยครูพระนคร สาขาศิลปกรรม ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา UNIVERSITY OF AMERICA ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เขาลงสมัคร ส.ส. ในระบบสัดส่วนลำดับที่ 4 ของกลุ่ม 6 ที่ประกอบด้วยพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สังกัดพรรคพลังประชาชน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เข้าสู่งานการเมืองโดยเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2551 และเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในปี 2554

เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 68 โดยได้รับการเลื่อนขึ้นแทน จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เมื่อปี 2555[2][3]

ต่อมานายธวัชชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย[4] และในปี 2562 วัฒนา เมืองสุข ได้มีการเผยแพร่ภาพและข้อความทางสื่อออนไลน์ว่ามีทหารในชุดพรางคุกคาม นายธวัชชัยที่บ้านพัก[5]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 45 ของพรรคเพื่อไทย[6] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาในปี 2564 เขาได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย[7]

อ้างอิงแก้ไข

รายชื่อผู้สมัครส.ส.ระบบสัดส่วน : พรรคพลังประชาชน