ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์

ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 1 สมัย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 3 สมัย และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ/แบบสัดส่วน 3 สมัย

ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 มกราคม พ.ศ. 2482
เสียชีวิต3 มกราคม พ.ศ. 2560 (77 ปี)
พรรคการเมืองพรรคเพื่อไทย

ประวัติ

แก้

ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต[1]

การทำงาน

แก้

ถาวร เข้าทำงานการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก ต่อมาย้ายมาลงสมัครในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคชาติไทย

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 ได้รับเลือกตั้งในสังกัดพรรคความหวังใหม่ กระทั่งในปี พ.ศ. 2544 จึงย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 ได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ[2] การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้รับการเลื่อนเป็ ส.ส.แทน ยงยุทธ ติยะไพรัช[3] และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ได้รับการเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ[4] ในปี พ.ศ. 2557 ได้ลงสมัครในระบบบัญชีรายชื่อ[5] แต่การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโฆษะ หลังจากนั้นเขาจึงวางมือทางการเมือง

ถาวร เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง อาทิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที[6] ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[7] ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข[8] เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[9]

ถึงแก่อนิจกรรม

แก้

ถาวร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560 รวมอายุ 77 ปี[1] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 อดีตนักการเมืองชื่อดัง ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ ลาลับล่วงด้วยชรา
 2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 4. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (จำนวน 109 คน)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-12. สืบค้นเมื่อ 2020-07-23.
 5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม)
 6. "คำสั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๑๖/๒๕๔๕ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-07-23. สืบค้นเมื่อ 2020-07-23.
 7. "คำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๑๒๒/๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-07-23. สืบค้นเมื่อ 2020-07-23.
 8. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๕๕/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 9. คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๔๘/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-06-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔