นิรันดร์ นาเมืองรักษ์

นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดพรรคเพื่อไทย และอดีตผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทย

นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
ผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
21 กันยายน พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552
ถัดไป ปลอดประสพ สุรัสวดี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มีนาคม พ.ศ. 2492 (72 ปี)
จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส มะลิวัลย์ นาเมืองรักษ์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2492 ที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ สมรสกับมะลิวัลย์ นาเมืองรักษ์ มีบุตร 3 คน คือ หนึ่งฤทัย นันทภรณ์ และนรากร นาเมืองรักษ์[2]

งานการเมืองแก้ไข

นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 ในสังกัดพรรคกิจสังคม แต่ในการเลือกตั้งเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 และการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 ไม่ได้รับการเลือกตั้ง[3] ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2539 จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคความหวังใหม่ และได้กลับเข้ามาสู่งานการเมืองอีกครั้ง กระทั่งเมื่อมีการยุบพรรคความหวังใหม่เข้ารวมกับพรรคไทยรักไทย จึงได้ลงสมัครในสังกัดในนามพรรคไทยรักไทย ต่อมาได้ย้ายเข้าร่วมกับพรรคพลังประชาชน และพรรคเพื่อไทย อันเนื่องมาจากการยุบพรรคไทยรักไทย และพรรคพลังประชาชน แต่การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2550 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ ไม่ได้รับการเลือกตั้ง โดยแพ้ให้กับผู้สมัครจากพรรคเพื่อแผ่นดิน รวมถึงการเลือกตั้งซ่อมในเวลาต่อมาอีกด้วย[4]

นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และเป็นประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2. ประวัติบุคคลสำคัญหรือที่น่าสนใจเว็บไซต์ เสลภูมิ
  3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรที่ได้รับเลือกตั้งทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด
  4. รัชนี เพื่อแผ่นดินคว้าชัยเลือกตั้งซ่อมร้อยเอ็ด
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกีรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข