นายอิทธิเดช แก้วหลวง (เกิด 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 6 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

อิทธิเดช แก้วหลวง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 (56 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

อิทธิเดช แก้วหลวง เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายเอ็ม และนางทวีรัตน์ แก้วหลวง มีพี่น้อง 2 คน สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา สมรสกับนางจิตต์อนงค์ มีบุตร 2 คน

งานการเมืองแก้ไข

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งติดต่อกันมาอีก 3 ครั้ง

อนึ่ง นายอิทธิเดชเคยเป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545, ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546, ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2547 และที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 รวมทั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร ระหว่าง พ.ศ. 2552 - 2554

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อิทธิเดช แก้วหลวง ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคพลังประชาชน
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข