ประศาสตร์ ทองปากน้ำ

นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ที่ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นบุตรของนายสนิท กับนางล้วน ทองปากน้ำ [1]

ประศาสตร์ ทองปากน้ำ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (68 ปี)
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
พรรคการเมืองเพื่อไทย
คู่สมรสวรรณภา ทองปากน้ำ
บุตรประภาพร ทองปากน้ำ

การศึกษา

แก้

นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ สำเร็จการศึกษาชั้นมัทยมศึกษาจาก โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2537 และปริญญาโทศึกษาศาสาตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2540

ประวัติการเมือง

แก้

นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ เข้าสู่การเมืองโดยการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหลายพรรค คือ พรรคพลังธรรม พรรคชาติพัฒนา พรรคไทยรักไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง 4 สมัย คือ

ตำแหน่งที่ได้รับ

แก้

นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในสภาผู้แทนราษฎรหลายตำแหน่ง ได้แก่

นายประศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมานิต นพอมรบดี) ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2552 ซึ่งนายประศาสตร์เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการคาดหมายว่าจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข[3] แทนนายมานิต นพอมรวดี ที่ประกาศลาออกเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2. คำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๗/๒๕๓๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, นายทรงพล โกวิทศิริกุล, นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ)
  3. เจอเส้นตายมาร์ค-ภท.ถอย "มานิต"ออก! เตรียมยื่นไขก๊อกวันจันทร์[ลิงก์เสีย] แฉเบื้องหลังโดนพรรคลอยแพ "สมศักดิ์"ดันเด็กเสียบรมช.สธ. "ประศาสตร์ ทองปากน้ำ"ส้มหล่น
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๓๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้