เปิดเมนูหลัก

วิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 9 สมัย

วิสาร เตชะธีราวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก
ถัดไป สุธี มากบุญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 (63 ปี)
จังหวัดเชียงราย
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส สมสะอาด เตชะธีราวัฒน์

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

วิสาร เตชะธีราวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรของนายวันชัย กับนางสมรวย เตชะธีราวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาด้านบริหารรัฐกิจ จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[1] นายวิสาร สมรสกับ นางสมสะอาด เตชะธีราวัฒน์ มีบุตรสาวคนเดียวคือ วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย[2]

การทำงานแก้ไข

วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 สังกัดพรรครวมไทย ต่อมาย้ายมาสังกัดพรรคเอกภาพ พรรคสามัคคีธรรม และพรรคชาติพัฒนา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 สังกัดพรรคนำไทย และได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารพรรค[3] จากนั้นในปี พ.ศ. 2539 ย้ายมาสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคไทยรักไทย และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองพร้อมกับกรรมการบริหารพรรค 111 คน

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[4] และในฐานะผู้บังคับบัญชา กองอาสารักษาดินแดน จึงได้รับแต่งตั้งยศ นายกองเอก[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข