พรรคนำไทย

อดีตพรรคการเมืองไทย

พรรคนำไทย เป็นพรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 โดย ดร.อำนวย วีรวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค มีหม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี เป็นรองหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค[1] รวมทั้งมีแกนนำคนสำคัญอีกจำนวนมาก อาทิ เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ประสงค์ สุขุม หม่อมหลวงอโณทัย ชุมสาย เป็นต้น

พรรคนำไทย
หัวหน้าอำนวย วีรวรรณ
เลขาธิการพลตรีศรชัย มนตริวัต
คำขวัญมองไกล ฉับไว ใจกล้า
ก่อตั้ง4 ตุลาคม พ.ศ. 2537
ถูกยุบ11 กันยายน พ.ศ. 2540
ที่ทำการ253/1 ถนนสวรรคโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สี   
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีสมาชิกย้ายเข้ามาสังกัดอีกจำนวนมาก อาทิเช่น


บทบาททางการเมือง แก้

พรรคนำไทย ได้เข้าร่วมรัฐบาลหลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งพรรคนำไทยได้ที่นั่งในสภา จำนวน 18 ที่นั่ง เข้าร่วมรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา โดยมีสมาชิกพรรคได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี จำนวน 3 คน คือ อำนวย วีรวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.เกษมสโมสร เกษมศรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พลตรี ศรชัย มนตริวัต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

การเลือกตั้ง แก้

ผลการเลือกตั้งทั่วไป แก้

การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ที่นั่งเปลี่ยน สถานภาพพรรค ผู้นำเลือกตั้ง
2538
18 / 391
 18 ร่วมรัฐบาล อำนวย วีรวรรณ

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก้

การเลือกตั้ง ผู้สมัคร คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ผลการเลือกตั้ง
2539 สมิตร สมิทธินันท์ 616   พ่ายแพ้

ยุบเลิกพรรค แก้

กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ศาลฎีกาได้มีคำสั่ง ที่ 5409/2540 ลงวันที่ 12 กันยายน 2540 ให้ยุบเลิกพรรคนำไทย เนื่องจากไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ตาม พรบ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2524[3]

การจัดตั้งพรรคนำไทย พ.ศ. 2545 แก้

พรรคนำไทย ได้มีการจดทะเบียนตั้งพรรคเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยมีว่าที่ร้อยโทปัญญา ชัยรัตนพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ส่วนเลขาธิการพรรค คือ นายทวีลาภ ชมะนันทน์ แต่พรรคฯ ไม่ได้มีการดำเนินงานกิจกรรมทางการเมือง จนเป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งยุบพรรคนำไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

การดำเนินการจัดตั้งพรรคฯ ในครั้งที่ 2 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคนำไทย ที่นำโดย ดร.อำนวย วีรวรรณ แต่อย่างใด

อ้างอิง แก้