ประสงค์ สุขุม

ประสงค์ สุขุม เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม[1] และอดีตเลขาธิการคนแรกของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.)[2]

ประสงค์ สุขุม
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มกราคม พ.ศ. 2473
เสียชีวิต 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (87 ปี)

ประวัติแก้ไข

ประสงค์ สุขุม เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2473 เป็นบุตรคนโตของพระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ สุขุม) กับ ผะอบ พิศาลสุขุมวิท (สกุลเดิม จันเจือมาศ) และเป็นหลานปู่ของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)

ประสงค์ สุขุม สำเร็จการศึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากนั้นเรียนต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

การทำงานแก้ไข

ประสงค์ สุขุม รับราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเป็นเลขาธิการคนแรกของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์[3] ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2520[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม ประสงค์ สุขุม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
  2. https://marketeeronline.co/archives/391
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (๓๐ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
  5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
  9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์